Światowy Dzień Działania #Act4SDGs

Światowy Dzień Działania na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju obchodzony jest co roku 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030. Tego dnia na całym świecie organizowane są wydarzenia szerzące wiedzę o Celach i zachęcające do podjęcia działań na ich rzecz. W tym roku w celebrować go będą także polskie firmy.

 

W obchody Światowego Dnia Działania w Polsce zaangażują się partnerzy Kampanii 17 Celów. To inicjatywa prowadzona w szerokim partnerstwie firm i instytucji pod patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Jej zadaniem jest zachęcać polski biznes do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów i wykorzystania szans biznesowych płynących z Agendy 2030. Jej inicjatorem, a zarazem Partnerem Organizacyjnym Światowego Dnia Działania w Polsce, jest CSR Consulting. Partnerzy Kampanii 17 Celów odpowiedzieli na wezwanie Sekretarza Generalnego ONZ i 25 września zorganizują specjalne działania promujące Cele.

Światowy Dzień Działania

 

Światowy Dzień Działania na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju (Global Day of Action) obchodzony jest co roku 25 września, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030. Na całym globie organizowane są tego dnia wydarzenia szerzące wiedzę o Celach i zachęcające do podjęcia działań na ich rzecz, tworząc światowy ruch dla ich osiągnięcia.

Wszystkie zarejestrowane działania z całego świata będą zaprezentowane na stronie internetowej www.Act4SDGs.org oraz promowane w mediach tradycyjnych i społecznościowych pod wspólnym hasłem #Act4SDGs, a najciekawsze – pokazane w studio Światowego Dnia Działania podczas otwarcia debaty wysokiego szczebla 73 sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

Dzień organizowany jest w ramach UN SDG Action Campaign – globalnej inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ. CSR Consulting jest jego Partnerem Organizacyjnym.

Polska Kampania 17 Celów została dodana do listy globalnych inicjatyw. Jej partnerzy będą obchodzić Światowy Dzień Działania, organizując specjalne wydarzenia.

Kampania 17 Celów

 

Kampania 17 Celów ma za zadanie zachęcić polski biznes do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i wykorzystania szans biznesowych płynących z Agendy 2030. Kampania prowadzona jest w szerokim partnerstwie firm i instytucji, pokazując jak w praktyce może wyglądać międzysektorowa współpraca na rzecz Agendy.

W roku 2018 prowadzona jest II edycja kampanii pod hasłem 2018: Nowe Idee. Podczas Forum Inspiracji w Warszawie oraz cyklu warsztatów Laboratorium 17 Celów wypracowane zostają pomysły na działania firm w zakresie kluczowych Celów w Polsce. Przy kampanii została też powołana Rada 17, która opracowała pierwszą diagnozę kluczowych Celów dla polskiego biznesu. Powstał także portal wiedzy o Agendzie www.Kampania17Celow.pl.

Cele Zrównoważonego Rozwoju

 

W 2015 roku świat przyjął strategię rozwoju do 2030 roku. Wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ jednogłośnie przyjęły rezolucję „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030” zawierającą 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals) oraz związanych z nimi 169 zadań szczegółowych, które mają zostać osiągnięte do 2030 roku.

Do każdego zadania ustalono wskaźniki, dzięki czemu na całym świecie monitorowane są postępy w osiąganiu Celów. Agenda to swoiste współczesne esperanto, integrujące pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych działania rządów, biznesu i organizacji pozarządowych. Globalne wyzwania bowiem, przede wszystkim klimatyczne, ale także gospodarcze i społeczne, osiągnęły skalę i poziom złożoności, których nie da się rozwiązać na poziomie jednostki czy nawet pojedynczej organizacji i pojedynczego państwa.

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial