Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych – moja wizja niepełnosprawności

Wstęp

Witam Was! 3 grudnia jest datą szczególnie ważną dla naszego środowiska, albowiem obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. W związku z tym faktem chciałbym nakreślić Wam krótką historię tego święta, jak również podzielić się z Wami osobistą refleksją na temat niepełnosprawności oraz przedstawić własną jej wizję. Zapraszam serdecznie!

Jak rozumieć pojęcie niepełnosprawności? Czym ona jest?

No właśnie. Uważam, że dobrze byłoby nam rozpocząć ten temat od zastanowienia się nad tym w jaki sposób rozumieć należy termin „niepełnosprawność”. Otóż niepełnosprawność oznacza to, iż osoba dotknięta nią nie posiada możliwości samodzielnego zapewnienia sobie pełnej swobody korzystania z życia zarówno w sferze prywatnej jak i publicznej. Owe ograniczenia wynikają z nabytego jak również wrodzonego upośledzenia sprawności tak fizycznej jak i psychicznej.

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych-czym jest?

Okej. Wiemy już co określamy mianem niepełnosprawności oraz jak powinniśmy ją definiować myślę, że nadszedł więc czas na to byśmy przyjrzeli się głównemu tematowi tej publikacji. Opowiedzmy sobie o tym, czym jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Jest to święto obchodzone corocznie 3 grudnia. Ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych (1983-1992).

Jaki cel przyświeca obchodom tego święta?

Celem obchodów tego święta jest zaznajomienie społeczeństwa z problematyką życia codziennego osób z niepełnosprawnościami. Jego celem jest również pomoc w adaptacji osób z niepełnosprawnościami do życia społecznego w jak najpełniejszym wymiarze. Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych stanowią także doskonałą okazję do tego aby podkreślić znaczenie integracji w życiu osób, które z powodu swych niepełnosprawności niejednokrotnie borykać muszą się z problemem odrzucenia społecznego, bowiem stanowi ona (również w moim przekonaniu) podstawowy czynnik pozwalający osobom niepełnosprawnym na odpowiednie przystosowanie się do zmian niekiedy wynikających z wejścia w nowe otoczenie. Istotnym problemem, któremu również przyświecają obchody jest problem barier architektonicznych oraz sposobu ich likwidacji. Dzień ten stał się impulsem do przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 13 grudnia 2006 roku Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Jej zapisy stanowią, iż posiadają one prawo do bezpieczeństwa, swobody poruszania się jak również uzyskują możliwość dostępu do budynków użyteczności publicznej, informacji, komunikacji, transportu itd.

Moje spojrzenie na niepełnosprawność

Tak jak wspomniałem na początku chciałbym abyście zapoznali się z moją osobistą wizją pojęcia „niepełnosprawność” jak również poznali mój sposób na wyrobienie sobie właściwego podejścia do niej. Muszę przyznać, że jest to kwestia nad którą zastanawiałem się i zastanawiam się wiele wiele razy i dochodzę do wniosku, iż dla mnie osobiście pojęcie „niepełnosprawności” poniekąd związane jest z odniesieniem do właściwej jej definicji tj. problemów związanych z wykonywaniem określonych czynności dnia codziennego w sposób niewymagający ingerencji innej osoby, jednakże przede wszystkim problem niepełnosprawności znajduje początek w naszej psychice i dotyczy przede wszystkim gotowości, jak również sposobu przełamywania swych lęków i słabości, które stają bardzo często na drodze do swobodnego wykonywania różnorodnych czynności zarówno w sferze zawodowej, prywatnej czy uczuciowej.

Opracowanie: Rampowicz Kamil Drożyński

2 odpowiedzi do artykułu “Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych – moja wizja niepełnosprawności

  1. Pingback: Braterstwo bez barier - Rodzeństwo i niepełnosprawność

  2. Pingback: Odleżyny leczenie i profilaktyka - Poradnik zapobiegania

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial