białaczka


ABM: Instytut Hematologii i Transfuzjologii rozpoczyna realizację projektu poświęconego leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej

ABM: Instytut Hematologii i Transfuzjologii rozpoczyna realizację projektu poświęconego leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej

Dzięki finansowaniu ze środków przyznanych przez Agencję Badań Medycznych Instytut Hematologii i Transfuzjologii (IHiT) rozpoczyna realizację projektu badawczego poświęconego nowatorskiemu leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej u dorosłych. Celem projektu jest opracowanie nowych, bardziej skutecznych metod diagnostycznych i terapeutycznych u chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną w okresie nawrotu choroby. Ostra białaczka limfoblastyczna (ang. acute lymphoblastic leukemia –…

Innowacyjna metoda diagnostyki białaczek

Innowacyjna metoda diagnostyki białaczek

Polscy naukowcy proponują innowacyjną metodę diagnostyki białaczek, dzięki której możliwe będzie zapobieganie nawrotom choroby. Na opracowanie specjalistycznej aparatury diagnostycznej oraz jej kliniczną implementację otrzymali 26 mln zł ze środków programu TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W szpiku kostnym osób chorych na białaczkę występuje kilka podtypów komórek białaczkowych różniących się zestawem mutacji. Standardowa diagnostyka pozwala…

„Żyjący lek” to kolejna przełomowa terapia w hematoonkologii

„Żyjący lek” to kolejna przełomowa terapia w hematoonkologii

W leczeniu białaczek i chłoniaków pojawiała się kolejna przełomowa terapia, nazywana „żyjącym lekiem”, która może pomóc chorym z opornymi na leczenie postaciami tych schorzeń – poinformowali eksperci w Warszawie podczas konferencji prasowej „Hematoonkologia 2019”. „Niestety, tzw. żyjący lek, fachowo nazywany metodą CAR-T, nie jest jeszcze w Polsce dostępny nawet w badaniach klinicznych. Są jednak starania,…

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial