dla seniorów i osób niepełnosprawnych


Szkolenia cyfrowe z obsługi komputera dla seniorów i osób niepełnosprawnych

Projekt adresowany jest do osób uczących się, pracujących lub zamieszkujących na obszarze woj. Podkarpackiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) , zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem umiejętności i kompetencji cyfrowych, przy czym warunkiem koniecznym do zakwalifikowywania do projektu jest spełnienie poniższego tj; - posiadanie statusu osoby o niskich kwalifikacjach (ISCED 3 włącznie) -…

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial