dostępność zabytków


Zwiększenie dostępności zabytków dla osób z niepełnosprawnościami

Zwiększenie dostępności zabytków dla osób z niepełnosprawnościami

Rekordowa pomoc dla cennych zabytków Statystyki NIK pokazują, że tylko w latach 2014-2016 z powodu zniszczeń w województwie małopolskim wykreślono z rejestru zabytków aż 10 drewnianych obiektów. Największym wyzwaniem dla zarządców drewnianych obiektów są niewystarczające zabezpieczenia przed pożarem oraz brak przeglądów technicznych, a to wynika z braku funduszy. W ramach projektu „Skansenova – systemowa opieka…

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial