III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami


Jednym głosem o potrzebie zmian – III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami

Jednym głosem o potrzebie zmian – III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami

25 października b.r. w Warszawie odbyła się trzecia edycja ogólnopolskiego Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami pod hasłem „Za niezależnym życiem!”. Uczestnicy spotkali się w 5. rocznicę obowiązywania w Polsce Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami, by debatować nad Nowym System Wsparcia osób z niepełnosprawnościami i przebiegiem jej wdrażania Konwencji.   Podczas wydarzenia zaprezentowano wytyczne do Nowego Systemu…

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial