Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych


Projekt „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa”

1 marca 2016 r. Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych (PFON) wraz z czterema partnerami rozpoczęło realizację projektu „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki…

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial