kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami


NIK o kształceniu uczniów z niepełnosprawnościami
NIK o kształceniu uczniów z niepełnosprawnościami

NIK o kształceniu uczniów z niepełnosprawnościami

Nadmierna liczebność klas, niewłaściwie organizowane zajęcia dodatkowe i bariery architektoniczne – takie błędy w kształceniu uczniów z niepełnosprawnościami wskazuje NIK. Wyniki kontroli W wyniku kontroli obejmującej 28 ogólnodostępnych szkół i przedszkoli Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła: rozbieżność między prawem uczniów z niepełnosprawnościami do uzyskania właściwego wsparcia a praktyką. Wnioski kontroli NIK W połowie z badanych placówek…

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial