rehabilitacja słuchu


Surdopedagog dr Magdalena Bednarska – Gabinet Wsparcia Słuchu
Surdopedagog dr Magdalena Bednarska – Gabinet Wsparcia Słuchu

Surdopedagog dr Magdalena Bednarska – Gabinet Wsparcia Słuchu

Magdalena Bednarska jest doktorem nauk społecznych w zakresie pedagogiki, surdopedagogiki oraz tłumaczem i wykładowcą języka migowego. Ukończyła studia na kierunku praca socjalna, pedagogika oraz edukacja wczesnoszkolna, opublikowała kilkanaście artykułów naukowych i uczestniczyła w konferencjach polskich oraz zagranicznych.   Od lat wspiera środowiska osób słabosłyszących i niesłyszących oraz dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Posiada wiedzę…

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial