Targi Organizacji Pozarządowych z Rzeszowa

W dniu 22 czerwca 2019 r. odbędą się podczas rzeszowskiego wydarzenia kulturalnego „WSCHÓD KULTURY – EUROPEJSKI STADION KULTURY”, przy Fontannie Multimedialne odbędą się Targi Organizacji Pozarządowych z Rzeszowa pod patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa. Rozpoczęcie :  godz. 12.00 Planowane zakończenie: 18.00. Targi organizowane są w otwartej przestrzeni publicznej, tak aby społeczeństwo miało okazję zapoznać się z dorobkiem i planami prawie 30 organizacji z różnych dziedzin. Celem Targów jest konieczność nawiązania współpracy między organizacjami oraz umożliwienie prezentacji działań organizacji mieszkańcom Rzeszowa. „Sektor 3” ma kluczowe znaczenie w budowaniu świadomości społeczeństwa w demokracji obywatelskiej. To ważny segment wspierania działań samorządowych. Wiele organizacji pozarządowych działając blisko „problemów”, jako pierwsze reaguje na nie i diagnozuje je. To pozwala na budowanie różnych form współpracy pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi w celu wspierania i rozwijania społeczeństwa obywatelskiego. Świadomość społeczna istnienia różnych form organizacji pozarządowych buduje zaufanie do takich form działań, buduje i wzmacnia relacje obywatel-samorząd-organizacje pozarządowe.

Organizatorem Targów Organizacji Pozarządowych z Rzeszowa jest Fundacja „Potrafię Pomóc” na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych z Wadami Rozwojowymi oraz Miasto Rzeszów.

 

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial