Tłumacz on-line dla osób niesłyszących, nowe możliwości kontaktu.

Od 1 października br. osoby głuche oraz głuchonieme, odwiedzające stronę internetową Rzecznika Praw Pacjenta, mogą skorzystać z nowych możliwości kontaktu z pracownikami Biura Tłumacz on-line.

W zakładce „Kontakt dla osób z trudnościami w komunikowaniu się” został zamieszczony banner, po kliknięciu którego użytkownik połączy się z tłumaczem języka migowego.

Tłumacz po wysłuchaniu problemu osoby dzwoniącej skontaktuje się z pracownikiem Biura w celu uzyskania odpowiedzi oraz przekazania tych informacji osobie potrzebującej pomocy. Tłumacz online pozostaje do dyspozycji interesantów od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 20:00.
Ponadto, specjalnie dla tej grupy osób, na język migowy przetłumaczone zostały prawa jakie przysługują każdemu pacjentowi. Filmy z tłumaczeniem dostępne są w zakładce „Prawa pacjenta” – po kliknięciu na dane prawo, pod tekstem użytkownik ma możliwość zapoznać się z tłumaczeniem.

Rzecznik Praw Pacjenta zaprasza do korzystania z nowych funkcjonalności zamieszczonych na stronie internetowej Biura.

https://www.bpp.gov.pl/aktualnosci/tlumacz-online-dla-osob-gluchych-i-gluchoniemych,265.html

Ponadto zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, w sytuacji gdy osoba doświadczająca trudności w komunikowaniu się, podczas załatwiania sprawy urzędowej nie może skorzystać z pomocy tzw. osoby przybranej (osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez niesłyszącego w celu udzielenia pomocy w załatwieniu sprawy urzędowej) –

urząd ma obowiązek zapewnić możliwość komunikacji w jednej z trzech wymienionych form:

polski język migowy (PJM) rozumiany jako naturalny wizualno-przestrzenny język komunikowania się,system językowo-migowy (SJM) podstawowy środek komunikowania się osób uprawnionych, w którym znaki migowe wspierają wypowiedź dźwiękowo-artykulacyjną, sposób komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN), podstawowy środek komunikowania się, w którym sposób przekazu komunikatu jest dostosowany do potrzeb wynikających z łącznego występowania dysfunkcji narządu wzroku i słuchu.

Potrzebę skorzystania z ww. form komunikacji wraz z wypełnionym formularzem (do pobrania) należy zgłosić do Biura Rzecznika Praw Pacjenta co najmniej trzy dni robocze przed wybranym przez siebie terminem (wyjątkiem są sytuacje nagłe):

adres mailowy: sekretariat@bpp.gov.pl
numer fax.: (22) 532 – 82 – 30

 

https://www.bpp.gov.pl/kontakt/kontakt-dla-osob-z-trudnosciami-w-komunikowaniu-sie/

 

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial