WAŻNE! informacje międzyresortowego zespołu ds. opracowania rozwiązań w zakresie poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin

W zeszłą środe odbyło się pierwsze posiedzenie międzyresortowego zespołu ds. opracowania rozwiązań w zakresie poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin. 

Przewodniczącym zespołu został Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Krzysztof Michałkiewicz, pierwszym wiceprzewodniczącym – Jarosław Pinkas, wiceminister zdrowia, a drugą wiceprzewodniczącą – Teresa Wargocka, wiceminister edukacji.

– Na następnym posiedzeniu, 26 października, będziemy dyskutować o działalności ustawodawczej Sejmu, która dotyczy postulatów zgłaszanych przez opiekunów – mówił minister Krzysztof Michałkiewicz. – W tej chwili są procedowane trzy ustawy – jedna dotycząca finansowania edukacji dzieci z niepełnosprawnością i dwie dotyczące ich opiekunów. Do ustawy o systemie oświaty ma być wpisane na stałe finansowanie edukacji dzieci z niepełnosprawnością. Do tej pory, na skutek oczekiwań i sygnałów ze strony opiekunów, to finansowanie było wpisane do ustawy okołobudżetowej.

Kolejne ustawy, nad którymi zespół będzie pracować, będą dotyczyć systemu świadczeń wypłacanych opiekunom m.in.  po śmierci podopiecznego oraz by w rodzinie dwie osoby mogły zrezygnować z pracy  na rzecz opieki nad osobami niepełnosprawnymi. 

Dodatkowo poruszony został temat systemu orzecznictwa – Równolegle chcemy w ministerstwie prowadzić dyskusję na temat tego, jak system orzekania powinien wyglądać, by uwzględniać m.in. opiekunów osób starszych i opiekę nad dziećmi z niepełnosprawnością – mówił minister Michałkiewicz. – Chodzi tez jednak o to, aby nie było sprzeczności między orzeczeniami z ZUS a orzekaniem Powiatowych Zespołów.

W kolejnych miesiącach zespół zaplanował kolejne działania dotyczące edukacji i rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, a także we współpracy z GUS, będą przygotowywać diagnozę sytuacji osób z niepełnosprawnościami. W styczniu 2017 roku zajmować się będą dostępem do rehabilitacji i świadczeń zdrowotnych oraz do zaopatrzenia medycznego.

– Mamy nadzieję, że za rok – jesienią 2017 – przedstawimy rządowi raport z pracy zespołu – podsumował minister Michałkiewicz.

 

źródło: www.niepełnosprawni.pl

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial