Wsparcie psychologiczne UŁ nie tylko dla osób niepełnosprawnych

Po pomoc psychologiczną w sytuacjach kryzysowych do Akademickiego Centrum Wsparcia Uniwersytetu Łódzkiego mogą zwrócić się nie tylko niepełnosprawni członkowie uczelnianej społeczności, ale wszyscy studenci, doktoranci i pracownicy naukowi, a nawet kandydaci na studia czy absolwenci.

„Do dyspozycji członków społeczności akademickiej UŁ jest m.in. sala szkoleniowa, pokoje terapeutyczne i strefa relaksu. Ja osobiście żywię nadzieję, że będzie to miejsce, w którym będziemy mogli nie tylko rozwiązywać problemy i pokonywać trudności, ale też usiąść, spotkać się, porozmawiać … albo wspólnie pomilczeć” – mówi dr Anna Gutowska, kierowniczka ACW.

Jak zapewnia, nowa jednostka utworzona przez Uniwersytet Łódzki udzieli wsparcia tym członkom społeczności akademickiej Uniwersytetu Łódzkiego, którzy będą go z różnych przyczyn potrzebowali. Będą to m.in. konsultacje psychologiczne, terapeutyczne i pedagogiczne zajęcia w grupach czy pobyt w strefie ciszy. Przewidziano doraźne interwencje w sytuacjach kryzysowych, wymagających szybkiego udzielenia pomocy. W centrum organizowane będą szkolenia dla kadry uczelni oraz studentów i doktorantów.

Wszelką pomoc otrzymają studenci pierwszego roku. Prowadzona będzie edukacja w zakresie higieny psychicznej i psychoprofilaktyki. Zajęcia obejmują promocję zdrowego stylu życia, techniki radzenia sobie ze stresem, doskonalenie umiejętności interpersonalnych, efektywny wypoczynek i zarządzanie czasem wolnym. Edukatorzy położą nacisk na profilaktykę uzależnień.

Jak przypomina dr Anna Gutowska, wcześniej przez 10 lat na uczelni działało Biuro do spraw Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Uzależnień, które wspierało w procesie kształcenia studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami. Doświadczenie pracowników pokazało jednak, że nie wszyscy studenci z orzeczoną niepełnosprawnością potrzebują pomocy w procesie studiowania, a jednocześnie jest wiele osób (nie tylko wśród studentów), które wsparcia potrzebują.

Nowopowstałe Akademickie Centrum Wsparcia będzie kontynuowało zadania biura, rozwijając inicjatywę student-asystent osoby z niepełnosprawnością. Osoby chętne do pomocy będą mogły wziąć udział w niezbędnych szkoleniach.

„Uniwersytet Łódzki jest miejscem, którego tożsamość budowana jest w oparciu o zasady humanizmu i demokracji. W takiej perspektywie do społeczności akademickiej należą studenci, doktoranci, nauczyciele akademiccy, pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi, kandydaci na studia i absolwenci. Zatem przyjmując perspektywę niedzielenia ludzi na pełnosprawnych i niepełnosprawnych, zdrowych i chorych, lepszych i gorszych itd. podjęliśmy inicjatywę utworzenia na Uniwersytecie Łódzkim Akademickiego Centrum Wsparcia” – podsumowuje dr Gutowska.

Centrum mieści się na Lumumbowie, naprzeciwko Wydziału Filologicznego UŁ.

PAP – Nauka w Polsce, Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial