Wyjeżdżasz na wakacje za granicę, weź ze sobą ten dokument

Planując wakacje w krajach Unii Europejskiej oraz Szwajcarii, Islandii, Lichtensteinie i Norwegii warto wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, która w nagłych wypadkach umożliwi skorzystanie z pomocy medycznej – przypomina NFZ.

Europejska Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana jest bezpłatnie przez oddziały wojewódzkie NFZ. Otrzymuje ją każdy członek rodziny – osobno rodzic, osobno dziecko; jest ważna sześć miesięcy. Karty można wyrobić zwykle „od ręki" ale Fundusz sygnalizuje, że w okresie wakacyjnym liczba osób zgłaszających się po nie rośnie.

Osoba posiadająca EKUZ ma prawo do świadczeń zdrowotnych niezbędnych z medycznego punktu widzenia w trakcie tymczasowego pobytu w danym kraju; o zakresie świadczeń decyduje lekarz.

Świadczenia medyczne udzielane są zgodnie z zasadami obowiązującymi w państwie pobytu. Oznacza to, że posiadacz EKUZ może korzystać z takich samych procedur medycznych, jakie ubezpieczeni w danym kraju. Może to wiązać się z koniecznością dopłaty w tych krajach, gdzie pacjenci pokrywają część kosztów leczenia, np. w Niemczech, Czechach czy Chorwacji.

W przypadku braku karty EKUZ, każda osoba przebywająca w innym państwie członkowskim UE i EFTA traktowana jest jako pacjent prywatny i zobowiązana do pokrycia kosztów leczenia.

Źródło: www.kurier.pap.pl

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial