Występowanie SARS-CoV-2 wśród policjantów – badanie WUM z dofinansowaniem Agencji Badań Medycznych

Prezes Agencji Badań Medycznych – dr n. med. Radosław Sierpiński, wydał kolejną pozytywną rekomendację w ramach szybkiej ścieżki wsparcia dla projektów ukierunkowanych na walkę z COVID-19. Dzięki dofinasowaniu ABM, badacze z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego rozpoczną badanie nad częstością występowania zakażeń SARS-CoV-2 wśród pracowników policji w woj. Mazowieckim.

Proponowany projekt jest pierwszym tego typu badaniem epidemiologicznym w Europie Środkowo-Wschodniej, dotyczącym częstości występowania zakażeń SARS-CoV-2 w grupie szczególnie narażonej na zakażenia wirusem z uwagi na charakterystykę wykonywanej pracy. Realizacja badania pozwoli na identyfikację częstości występowania obecnych i przebytych zakażeń SARS-CoV-2, zwłaszcza tych o przebiegu skąpo lub bezobjawowym.

Ze względu na obszar badawczy i specyfikę badanej grupy, projekt pod kierownictwem dr hab. n. med. Mariusza Gujskiego, realizowany będzie w ramach konsorcjum Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz Centralnym Szpitalem Klinicznym MSWiA.

Celem badania jest określenie częstości występowania obecnych i przebytych zakażeń SARS-CoV-2 w grupie pracowników policji, szczególnie narażonej na zakażenie wirusem z uwagi na wykonywane obowiązki zawodowe w czasie epidemii. Pozwoli również na określenie czynników sprzyjających zakażeniu SARS-CoV-2 w badanej grupie. Badanie zostanie przeprowadzone na reprezentatywnej, dobranej losowo, próbie 5 000 funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych policji z terenu województwa mazowieckiego.

Jak podkreśla dr hab. n. med. Mariusz Gujski – badanie to będzie stanowiło istotny wkład Polski w rozwój wiedzy na temat rozwoju pandemii COVID-19 w Europie. Pozwoli również odpowiedzieć na pojawiające się coraz częściej pytanie, czy liczba osób faktycznie zakażonych, jest istotnie wyższa niż podają oficjalne statystyki.

Główne badanie składać się będzie z dwóch części – badania screeningowego w kierunku obecnych i przebytych zakażeń SARS-CoV-2 oraz kwestionariuszowego badania uzupełniającego. Dane uzyskane podczas realizacji badania zostaną użyte do estymacji częstości występowania zakażeń SARS-CoV-2 w badanej grupie na poziomie województwa. Wnioski opracowane na podstawie uzyskanych wyników umożliwią opracowanie zaleceń dla organów administracji publicznej w obszarze interwencji z zakresu zdrowia publicznego celem ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 w populacji Polskiej.

Ponadto, uzyskane w projekcie dane, mogą stanowić podstawę do działalności planistycznej w związku z potencjalnym ryzykiem wystąpienia drugiej fali zachorowań na COVID-19 w IV kwartale 2020 roku.

Nabór wniosków tylko do końca kwietnia

Na wsparcie badań klinicznych, ukierunkowanych na przeciwdziałanie COVID-19, Agencja Badań Medycznych  przeznaczy nawet 50 milionów zł, a jeśli zaistnieje taka potrzeba, to budżet ten zostanie zwiększony. Każdy wniosek ma szansę na dofinansowanie nawet do 5 milionów zł. Nabór wniosków trwa do 30 kwietnia br.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, dostępne są na stronie Agencji: https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/314,AKTUALIZACJA-Agencja-Badan-Medycznych-uruchamia-dodatkowe-srodki-na-opracowanie-.html 

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial