XIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza placówki do współtworzenia tematu tegorocznej XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczestników środowiskowych domów samopomocy oraz niepełnosprawnych mieszkańców domów pomocy społecznej.

Celem konkursu jest popularyzacja szeroko rozumianej idei integracji poprzez promowanie i nagradzanie twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych.

Konkurs adresowany jest do:

uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczestników środowiskowych domów samopomocy, niepełnosprawnych mieszkańców domów pomocy społecznej.

Każda placówka ma prawo do zgłoszenia w Konkursie jednego tematu prac.

Nadesłane propozycje tematu Konkursu nie mogą pokrywać się z tytułami poprzednich edycji Konkursu „SZTUKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”:

„Rodzina” (2007 rok), „Marzenie” (2008 rok), „Mój najpiękniejszy dzień w życiu” (2009 rok), „Cztery pory roku” (2010 rok), „Marzenie o Europie” (2011 rok), „Olimpiada i olimpijczycy” (2012 rok), „Kwiaty mojego życia” (2013 rok), „Piękno natury” (2014 rok), „Przyjaźń” (2015 rok).

Placówki, które w 2015 roku przesyłały propozycje tematu i które zechcą brać udział we współtworzeniu tytułu tegorocznego Konkursu – proszone są o nadsyłanie nowych propozycji (nie pokrywających się z tymi, złożonymi w ubiegłym roku).

Zgłoszenia tematów wraz z danymi placówki, należy nadsyłać najpóźniej do 1 kwietnia 2016 roku na adres e–mail: pwi@pfron.org.pl, temacie e–maila należy zamieścić dopisek „Sztuka Osób Niepełnosprawnych 2016”).

 

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial