Zaproszenie do badania dla osób z niepełnosprawnością

Szanowni Państwo,
Jestem studentką V roku psychologii na Uniwersytecie Łódzkim. Obecnie piszę pracę
magisterską, w ramach której prowadzę badania dotyczące życia osób, które posiadają nabytą
niepełnosprawność. Właśnie dlatego zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o pomoc.
Celem prowadzonych przeze mnie badań jest ocena jakości życia osób, które w wyniku
różnych zdarzeń losowych stały się niepełnosprawne.
Będę bardzo wdzięczna za okazaną pomoc i wypełnienie kwestionariuszy oraz odpowiedź na
kilka pytań – krótki wywiad.
Badanie jest oczywiście anonimowe, a otrzymane wyniki posłużą wyłącznie w celach
naukowych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości mogą Państwo w każdej chwili
zrezygnować z udziału w badaniu bez podawania przyczyny.
Jednocześnie zobowiązuję się do zwrotnego przesłania wyników badania, jeśli ktoś z Państwa
wyrazi taką potrzebę.
Raz jeszcze zapraszam i serdecznie dziękuję.

Zgłoszenia chęci udziału w badaniu prosimy kierować na adres: kontakt@rampa.net.pl

Odpowiedź do artykułu “Zaproszenie do badania dla osób z niepełnosprawnością

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial