6 edycja konkursu są gdzieś okna które płoną cały czas


„Są gdzieś okna, które płoną cały czas”- Informacje o 6 edycji konkursu
„Są gdzieś okna, które płoną cały czas”- Informacje o 6 edycji konkursu

„Są gdzieś okna, które płoną cały czas”- Informacje o 6 edycji konkursu

To konkurs literacki na szczeblu wojewódzkim, którego celem jest uwrażliwianiespołeczeństwa na problemy ludzi niepełnosprawnych oraz ich relacje z osobamipełnosprawnymi.Jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz podstawowych (7 i 8klasy). Ujęty w wykazie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie może być wpisany na świadectwieukończenia szkoły podstawowej jako szczególne osiągnięcia brane pod uwagę w procesierekrutacji. Praca może mieć formę…

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial