Polityka prywatności Portalu Rampa – pokonujemy bariery

Polityka prywatności Portalu Rampa – pokonujemy bariery

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanym „RODO”, PRO-FUND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Nowej Dębie przekazuje poniżej informacje dotyczące gromadzenia Państwa danych osobowych w związku z funkcjonowaniem Portalu Rampa – pokonujemy bariery.

1. PRO-FUND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Nowej Dębie, ul. Szypowskiego 1, 39-460 Nowa Dęba, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr. 0000315273, NIP 8133569660, REGON 180371082, informuje Panią/Pana, iż jest Administratorem danych osobowych.

2. Celem przetwarzania zebranych danych osobowych jest realizacja działalności regulaminowej Portalu Rampa – pokonujemy bariery, obejmującej promocję i wspieranie środowisk z niepełnosprawnością.

Dane osobowe są również przetwarzane w celach marketingowych, a także w celu dokonania pomiarów statystycznych oraz doskonalenia usług.

Celem przetwarzania danych jest również świadczenie na Państwa rzecz usług drogą elektroniczną, jak również wykonanie umowy pomiędzy Administratorem a osobą, której dane dotyczą.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

a) w celu promocji i wspierania środowisk z niepełnosprawnością – niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);

b) w celach marketingowych – dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

c) w celu pomiarów statystycznych oraz doskonalenia usług – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

d) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, a także wykonania umowy pomiędzy Administratorem a osobą, której dane dotyczą – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora, w tym dostawcom usług IT, agencjom marketingowym itp. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie powszechnie obowiązującego prawa.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania może spowodować, że Pan/Pani nie będzie mógł widnieć w bazie danych Portal Rampa – pokonujemy bariery, i korzystać z usług świadczonych przez administratora.

6. Jednocześnie informujemy, iż Administrator od dnia 25 maja 2018 roku wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i realizacji swoich praw w zakresie danych osobowych. Email kontaktowy do Inspektora Ochrony Danych: …………………………

 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania aktualnego planu strategii promocyjnej Administratora do czasu wycofania zgody, lub do kiedy będzie to niezbędne do wykonywania zadań w interesie publicznym.

W celu dokonania pomiarów statystycznych i doskonalenia usług, dane osobowe będą przetwarzane do momentu zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu.

W celu świadczenia na Pani/Pana rzecz usług lub w celu wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, dane będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia umowy z Administratorem. Dane mogą być również przetwarzane po wygaśnięciu umowy, wyłącznie jeśli jest to dozwolone lub wymagane na podstawie obowiązującego prawa, np. w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń.

8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.

10. Ma również Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

11. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. W toku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.

14. Ponadto informujemy, iż prośby dotyczące realizacji Państwa prawa do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (tylko jeśli przetwarzanie byłoby zbędne do realizacji wskazanego celu przetwarzania), a także prawo do ich przenoszenia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego można również kierować na adres mailowy: ……………………………..

15. Administrator zamieszcza informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym oraz uzyskuje do nich dostęp.

Przez „cookies” należy rozumieć niewielkie pliki tekstowe, które są wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia użytkownika (np. komputera, tableta, smartphona). Pliki cookies są umieszczane przez nasz serwis w komputerze użytkownika lub urządzeniu podłączonym do Internetu podczas każdej wizyty w naszym serwisie internetowym, co pozwala naszemu serwisowi zapamiętać komputer użytkownika lub urządzenie.

16. W każdej przeglądarce internetowej użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące cookies w podany niżej sposób. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Szczegóły dotyczące cookies oraz wyłączenia obsługi cookies są dostępne w ustawieniach poszczególnych przeglądarek m.in.
• Google Chrome
• Internet Explorer
• Mozilla Firefox
• Opera
• Safari itp.

Wyłączenie lub blokada obsługi cookies może spowodować nieprawidłowe działanie naszego serwisu. Jeśli Twoja przeglądarka akceptuje obsługę Cookies, oznacza to wyrażenie zgody na stosowanie cookies przez nasz serwis.

17. Na naszej stronie internetowej istnieje możliwość subskrypcji newslettera. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na otrzymywanie naszego newslettera, wykorzystamy Państwa adres e-mail i w razie potrzeby również imię i nazwisko do przesyłania informacji w szczególności dotyczących produktów, promocji, konkursów i nowości z oferty a także do badania zadowolenia klientów. Przetwarzamy i zapisujemy te dane w celu wysyłki newslettera.

Newsletter obejmuje wysyłanie wiadomości zawierających promocje (oferty, rabaty, konkursy itd.) oraz informacje o towarach i usługach oferowanych przez Administratora.

Podstawą przetwarzania Państwa danych w ramach wysyłki newslettera jest niezbędność do wykonania umowy, której są Państwo stroną zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 lit. b) RODO.

W dowolnym momencie mogą Państwo wycofać zgodę na otrzymywanie newslettera lub na tworzenie spersonalizowanych profili użytkownika ze skutkiem na przyszłość, poprzez rezygnację z newslettera. W celu rezygnacji z newslettera, należy skontaktować się z Administratorem lub skorzystać z odpowiedniego linka.

Jeżeli do realizacji wysyłki newslettera korzystamy z usług zewnętrznych podwykonawców, zobowiązujemy ich do przestrzegania RODO, w szczególności artykułu 28 RODO. Innego rodzaju przekazywanie danych osobom trzecim w związku z realizacją usługi newsletter jest wykluczone.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania z newslettera. Dane mogą być również przetwarzane po wygaśnięciu umowy, wyłącznie, jeśli jest to dozwolone lub wymagane na podstawie obowiązującego prawa.

Odpowiedź do artykułu “Polityka prywatności Portalu Rampa – pokonujemy bariery

  1. Jaga

    Grzesiu👨 wspaniały wywiad.
    Ci co Ciebie znają lub nie, mogą się dowiedzieć, jak wielkim jesteś człowiekiem, z iloma problemami musisz się zmagać, i to potrafisz zrobić, a poczucie humoru nigdy ciebie nie opuszcza. Jesteś wielki. 😍😍😍😘💋💖💕❤💓💞💯👫

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial