analiza


Słuch fonemowy czyli zdolność precyzyjnego słyszenia, cz. I

Aby móc zrozumieć mowę ludzką człowiek musi najpierw dokonać identyfikacji słyszanych dźwięków, a następnie powiązać te dźwięki z treścią. Jedną ze zdolności, która uczestniczy w złożonym procesie percepcji mowy jest słuch fonemowy, czyli zdolność precyzyjnego słyszenia i różnicowania dźwięków mowy. Z mowy zostają wyodrębnione wyrazy, z wyrazów sylaby, z sylab głoski. Prowadzone badania pokazują, że…

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial