Dialog


Każdy może być studentem i naukowcem
Każdy może być studentem i naukowcem

Każdy może być studentem i naukowcem

Polskie uczelnie mają coraz lepszą ofertę dla niepełnosprawnych studentów, oferując im także możliwość kontynuowania kariery naukowej. Nie możemy jednak podpadać w samozadowolenie, bo wiele mamy jeszcze problemów do rozwiązania. W powszechnej opinii przeciętnego Polaka studiowanie nie stanowi w Polsce problemu, bo dostęp do uczelni jest łatwiejszy niż 20-30 lat temu i to samo dotyczyć ma…

Komputer to miejsce pracy
Komputer to miejsce pracy

Komputer to miejsce pracy

Nowoczesne technologie zmieniają reguły gry na rynku pracy i przez to dają też większe szanse na zatrudnienie osobom z niepełnosprawnościami. Jednym z elementów polityki państwa od wielu lat jest wpieranie na rynku pracy osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Służą temu z jednej strony przepisy prawne, a  z  drugiej zachęty finansowe. Tylko w 2019 roku Państwowy Fundusz…

Kariera naukowa studentów z niepełnosprawnościami
Kariera naukowa studentów z niepełnosprawnościami

Kariera naukowa studentów z niepełnosprawnościami

Uczelnie wyższe coraz chętniej przyjmują w swoje progi studentów z niepełnosprawnością. Wciąż jednak istnieje wiele barier związanych z pełnym udziałem niepełnosprawnych żaków w kształceniu i badaniach naukowych. Z uwagi na niż demograficzny i wynikający niego znaczny spadek liczby studentów, szkoły wyższe zabiegają o słuchaczy. Jest to również jeden z powodów dla których, uczelnie coraz chętniej…

Studia przyjazne dla studentów z niepełnosprawnościami
Studia przyjazne dla studentów z niepełnosprawnościami

Studia przyjazne dla studentów z niepełnosprawnościami

Student pod opieką uczelni Sytuacja niepełnosprawnych studentów jest co prawda jeszcze daleka od ideału, ale z roku na rok wyraźnie się poprawia. Początek przemian społecznych i gospodarczych w Polsce po 1989 roku spowodował zapaść ekonomiczną polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, co sprawiło, że uczelnie były zajęte „walką o byt” i postulaty studentów z niepełnosprawnościami były…

Rola pełnomocników ds. osób z niepełnosprawnością na uczelniach wyższych
Rola pełnomocników ds. osób z niepełnosprawnością na uczelniach wyższych

Rola pełnomocników ds. osób z niepełnosprawnością na uczelniach wyższych

Osoby z niepełnosprawnością podobnie jak osoby pełnosprawne potrzebują niezależności – szczególnie tej finansowej. Pierwszym krokiem do jej uzyskania jest ukończenie studiów i zdobycie dobrego zawodu. Może to pomóc nie tylko w uniezależnieniu się od rodziny czy pomocy społecznej, ale przede wszystkim pozwolić uniknąć wykluczenia społecznego. Wsparcie dla osób z niepełnosprawnością na studiach wyższych powinni stanowić…

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial