kursy zawodowe


Projekt: Akademia Kwalifikacji Zawodowych
Projekt: Akademia Kwalifikacji Zawodowych

Projekt: Akademia Kwalifikacji Zawodowych

Akademia Kwalifikacji Zawodowych - szkolenia dla osób dorosłych w projekcie  Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu rozpoczęło realizację drugiej edycji projektu„Akademia Kwalifikacji Zawodowych”. Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość Edukacji i Kompetencji w Regionie, Działanie 9.5  Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.…

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial