Nowy symbol dostępności


Nowy symbol dostępności, zw. „Logo Dostępności”

Nowy symbol dostępności, zw. „Logo Dostępności”, został zaprojektowany przez Dział Projektowania Graficznego w Departamencie Informacji Publicznej ONZ w Nowym Jorku, jako rysunek koła z symetryczną figurą człowieka. Rysunek ten oznacza harmonię między ludźmi w społeczeństwie. Uniwersalna postać człowieka z otwartymi ramionami symbolizuje włączenie ludzi o różnych zdolnościach, wszędzie. Logo Dostępności ma służyć podniesieniu świadomości na…

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial