Pracownia Symulacji Kardiologicznej


W GUMed powstanie Pracownia Symulacji Kardiologicznej

W GUMed powstanie Pracownia Symulacji Kardiologicznej

Gdański Uniwersytet Medyczny otrzymał środki na utworzenie unikatowej Pracowni Symulacji Kardiologicznej. Inwestycja zostanie sfinansowanaze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na lata 2014-2020. Budżet projektu „Podniesienie jakości wysokospecjalistycznego kształcenia podyplomowego w zakresie kardiologii” wynosi 10 509 495,70 zł.Powstanie takiej jednostki w sposób znaczący poprawi jakość specjalizacyjnego kształcenia kardiologicznego lekarzy poprzez…

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial