rząd niepełnosprawni


Posłowie za ustawą zwiększającą dostępność
Posłowie za ustawą zwiększającą dostępność

Posłowie za ustawą zwiększającą dostępność

Sejm uchwalił ustawę o dostępności. Zobowiązuje ona podmioty publiczne do zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej w instytucjach publicznych: szkołach, urzędach, uczelniach, placówkach służby zdrowia. W praktyce chodzi o konieczność montażu pochylni i ramp dojazdowych, zainstalowania specjalnego oznakowania, instalacji sprzętu lub urządzeń ułatwiających poruszanie się lub komunikację, w szczególności dla osób…

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial