stresujące wydarzenia


Trudne dzieciństwo wielokrotnie zwiększa ryzyko prób samobójczych

Prawie 80 proc. badanych studentów doświadczyło w dzieciństwie co najmniej jednej formy krzywdzenia lub dysfunkcji w rodzinie. Badani, którzy doświadczyli kilku negatywnych zdarzeń w dzieciństwie wielokrotnie częściej podejmują próby samobójcze – wynika z najnowszych badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. „Polska jest dziś drugim po Niemczech krajem w Europie z największym odsetkiem zakończonych zgonem samobójstw wśród…

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial