zaburzenia


Zespół nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci – ADHD
Zespół nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci – ADHD

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci – ADHD

Dzisiaj chciałbym przybliżyć temat przypadłości, jaką jest zespół nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci, czyli ADHD. Poruszam go ze względu na to, iż temat ten jest niekiedy bagatelizowany zarówno przez nauczycieli, jak i niestety przez rodziców dzieci, których zachowanie wskazywać może na występowanie choroby. Chciałbym omówić czym jest ADHD, opowiedzieć o objawach charakteryzujących Zespół nadpobudliwości psychoruchowej, odpowiedzieć…

Słuch fonemowy czyli zdolność precyzyjnego słyszenia, cz. I

Aby móc zrozumieć mowę ludzką człowiek musi najpierw dokonać identyfikacji słyszanych dźwięków, a następnie powiązać te dźwięki z treścią. Jedną ze zdolności, która uczestniczy w złożonym procesie percepcji mowy jest słuch fonemowy, czyli zdolność precyzyjnego słyszenia i różnicowania dźwięków mowy. Z mowy zostają wyodrębnione wyrazy, z wyrazów sylaby, z sylab głoski. Prowadzone badania pokazują, że…

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial