Agencja Badań Medycznych ogłasza konkurs na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze psychiatrii i neurologii

W ostatnich latach na świecie można zaobserwować wybuch prawdziwej epidemii zaburzeń psychicznych i problemów neurologicznych, które pogarszają jakość życia osób nimi dotkniętych oraz ich najbliższych. Biorąc pod uwagę tempo starzenia się naszej populacji oraz rozpowszechnienie czynników ryzyka, choroby neurologiczne i psychiczne stają się poważnym problemem medycznym i społecznym.

Wsparcie reformy zdrowia psychicznego jest programem długo wyczekiwanym przez środowisko. W związku z potrzebą pilnych zmian w tym zakresie, Ministerstwo Zdrowia zajmuje się obecnie wdrożeniem reformy, której celem jest stworzenie ogólnokrajowego, kompleksowego systemu zapewniającego wsparcie pacjentom doświadczającym zaburzeń psychicznych. Realizacja konkursu Agencji Badań Medycznych dedykowanego zdrowiu psychicznemu i neurologii ma na celu uzupełnienie działań sektorowych i zmianę oblicza polskiej psychiatrii.

Badania z obszaru psychiatrii i neurologii nabierają dziś także szczególnego znaczenia w kontekście trwającej pandemii COVID-19. Jak wskazują obserwacje badaczy, opublikowane w Lancet Psychiatry, u jednej trzeciej pacjentów, którzy przechorowali COVID-19, w ciągu sześciu miesięcy od infekcji diagnozuje się zaburzenia neurologiczne lub psychiczne. To sugeruje, że pandemia może doprowadzić do fali problemów psychicznych i neurologicznych w niedalekiej przyszłości.

Głównym celem konkursu Agencji Badań Medycznych jest opracowanie nowych procedur diagnostycznych i terapeutycznych w obszarze psychiatrii i neurologii w ramach niekomercyjnych badań klinicznych. Inwestycja w badania i poprawę opieki nad chorymi z chorobami neurologicznymi ma na celu nie tylko wydłużenie oczekiwanej długość życia i zmniejszenie cierpienia, ale również zapewnienie oszczędności w zakresie systemów ochrony zdrowia i opieki socjalnej. Uruchomienie konkursu w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych w obszarze psychiatrii i neurologii jest wynikową potrzeb dla powyższych obszarów.

Konkurs Agencji Badań Medycznych stanowić będzie wsparcie dla Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Obszar ten był przez wiele lat dziedziną dyskryminowaną. Równolegle, gdy przyglądaliśmy się rozwojowi neurochirurgii, temat zdrowia psychicznego był zaniedbywany. Obserwujemy obecnie bardzo szybki rozwój technologii w medycynie, ale tez coraz większe potrzeby w tym zakresie. W związku z tym zdecydowaliśmy się przekazać 100 mln zł dedykowanych właśnie tym obszarom. – podkreśla Prezes Agencji Badań Medycznych dr n. med. Radosław Sierpiński.

Program ABM przyczyni się do poprawy sytuacji pacjentów z chorobami psychicznymi i neurologicznymi, przede wszystkim poprzez zwiększenie dostępności do nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia. Konkurs realizowany jest  zgodnie z Planem Rozwoju Badań Klinicznych na lata 2020-2025.

Nabór wniosków trwa od dnia 5 maja 2021 r. od godziny 12:00 do dnia 30 czerwca 2021 r.  do godziny 12:00, wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego, dostępnego na stronie Agencji https://konkurs.abm.gov.pl/#/

Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres mailowy:  niekomercyjne@abm.gov.pl

Zaproszenie do udziału w webinarium

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących założeń konkursu oraz przygotowania i składania wniosków, zapraszamy Państwa do udziału w webinarium organizowanym przez Agencję Badań Medycznych:

https://www.abm.gov.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia-i-szkolenia/14,quotZasady-ubiegania-sie-o-dofinansowanie-na-niekomercyjne-badania-kliniczne-w-o.html

Uwaga!

Udział w szkoleniu będzie możliwy wyłącznie po wcześniejszej rejestracji.  Prosimy o dokładne zapoznanie się z komunikatami wyświetlanymi w trakcie rejestracji oraz po jej wykonaniu. Dopiero otrzymanie maila z potwierdzeniem zapisu na dane szkolenie jest jednoznaczne z tym, że rejestracja przebiegła prawidłowo i znaleźli się Państwo na liście jego uczestników.

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial