Aktywizacja Integracyjna przez Sztukę

V – edycja projektu „Mozart kontra Sinatra” tworzy 49 wydarzeń edukacyjno interdyscyplinarnych na terenie trzech województw: małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego, w tym cykl 8 regionalnych przeglądów artystycznych, cykl 20 twórczych warsztatów oraz 21 integracyjnych koncertów galowych.

Celem zadania jest wzrost aktywności twórczej i społecznej osób niepełnosprawnych i sprawnych z obszarów o słabym dostępie do kultury w towarzystwie uznanych artystów. Poprzez projektową integrację podnosi się świadomość osób sprawnych w zakresie postrzegania wokół siebie osób niepełnosprawnych, poprawia ich kondycję, dzięki nawiązaniu relacji i przyjaźni między sobą podczas trwania zadania oraz pomaga kształtować pozytywne postawy wobec ich wyjątkowości. Zadanie zmierzać będzie także do podniesienia kompetencji twórczych adresatów oraz kształtowania poczucia, że kultura jest nieodzownym elementem rozwoju osobistego i społecznego.

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności twórczej osób niepełnosprawnych, seniorów, młodzieży oraz osób ze środowisk zagrożonych patologiami w dziedzinie edukacji kulturalnej wspierającej rozwój kapitału społecznego. Celem szczegółowym jest integracja adresatów na polu realizacji własnych zainteresowań, uzdolnień, ekspresji kulturalnej, doskonalenie umiejętności odbiorców muzyką i sztuką z ukierunkowaniem na rozwijanie wysokich potrzeb estetycznych oraz zainteresowania rzetelną wiedzą i jej praktycznym zastosowaniem.

Rezultatem projektu będzie powstanie unikatowego programu, przy szerokim zaangażowaniu różnorodnych podmiotów, w dziedzinie edukacji ponadprogramowej o wysokich walorach oświatowych i kulturowych na polu pomocy adresatom, w rozwoju ich pasji i umiejętności artystyczno – społecznych, a także rozwinięcie oraz pogłębienie u nich umiejętności postrzegania złożoności zjawisk muzyczno technicznych w tym rozwinięcie dwóch zakładanych priorytetowych uzdolnień: artystycznych oraz społecznych.

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial