Połowa Polaków uważa, że niepełnosprawni są dobrze postrzegani przez społeczeństwo

Ponad połowa badanych uważa, że większość ludzi w naszym kraju ma dobry stosunek do osób niepełnosprawnych, co trzeci jest przeciwnego zdania, a jedynie nieliczni nie mają wyrobionej opinii na ten temat.

CBOS zapytał Polaków o ich stosunek do osób niepełnosprawnych

 

Z badanie wynika, że opinie na ten temat w dużym stopniu zależą od stopnia znajomości osób niepełnosprawnych i dystansu dzielącego nas od nich. Im jest on mniejszy, tym bardziej krytyczne oceny.

Wśród badanych nieznających osób niepełnosprawnych przeważa przekonanie, że stosunek większości ludzi w naszym kraju do tych osób jest dobry (68 proc. uważa, że jest on dobry, 22 proc. – że jest zły).

Natomiast wśród samych niepełnosprawnych opinie na ten temat są dosyć podzielone – wprawdzie ponad połowa (53 proc.) jest zdania, że to nastawienie jest dobre, lecz ponad dwie piąte (44 proc.) sądzi, iż jest ono niewłaściwe.

Grafika

Źródło: www.kurier.pap.pl

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial