Centrum Medycyny Eksperymentalnej

Centrum Medycyny Eksperymentalnej, które będzie prowadzić badania m.in. z zakresu neurologii i neurochirurgii, otwarto w Olsztynie. Placówka Uniwersytetu Warmińsko-mazurskiego nosi imię Emila Behringa, laureata nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny.

Centrum Medycyny Eksperymentalnej współfinansowane ze środków ministerstwa zdrowia znajduje się na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. 

Szef resortu zdrowia podkreślił, że centrum będzie służyło uczonym, studentom i chorym, którzy dziś nie mogą liczyć na odpowiednią diagnostykę i leczenie, bo medycyna jeszcze w tym momencie nie może im zaoferować skutecznej terapii. 

Prorektor elekt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego neurochirurg prof. Wojciech Maksymowicz powiedział, że w Centrum Medycyny Eksperymentalnej wkrótce zostanie uruchomiony projekt naukowy skierowany do pacjentów po urazach rdzenia kręgowego. Jak dodał, co roku w Polsce 700 pacjentów doznaje urazów rdzenia kręgowego, których skutkiem jest paraliż kończyn.

Program roboczo nazywa się antyplegia. "Chcemy walczyć z nieszczęściem, jakie dotyka człowieka po urazie kręgosłupa, którego skutkiem jest porażenie kończyn dolnych, a do tej pory medycyna wobec takiej diagnozy jest bezsilna"- powiedział prof. Wojciech Maksymowicz.  

Projekt naukowy ma dotyczyć oddziaływania komórek macierzystych i węchowych na poprawę czynności rdzenia kręgowego u tych chorych oraz wpływu nadtwardówkowej stymulacji rdzenia kręgowego. 

"Połączenie tych dwóch kierunków daje nowe obszary działania – dodał prof. Wojciech Maksymowicz. 

Zaprezentowano prototyp urządzenia – aplikatora do podawania komórek macierzystych w rdzeń kręgowy. Urządzenie, które opracowali pracownicy wydziału nauk technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Instytutu Podstawowych Problemów Technicznych PAN w Warszawie będzie doskonalone tak, by mogło być użyte w czasie badań nad zwierzętami, a w przyszłości u ludzi. 

Źródło: www.kurier.pap.pl

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial