Doktorat z tematyki niepełnosprawności

Dr Emilia Jurgielewicz-Delegacz z Uniwersytetu w Białymstoku wygrała konkurs Rzecznika Praw Obywatelskich na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk prawnych poświęconą problematyce wykluczenia społecznego. Laureatka podjęła temat aktywności osób z niepełnosprawnością w ruchu drogowym.

Zwycięską pracę pt. „Wypadek w komunikacji z udziałem osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych i słabowidzących. Studium prawno-kryminologiczne” dr Emilia Jurgielewicz-Delegacz napisała pod kierunkiem dr hab. Ewy M. Guzik-Makaruk. Obroniła ją w lutym 2015 r.

Jak można przeczytać w komunikacie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, rozprawa autorstwa dr Jurgielewicz-Delegacz pokazuje wybraną problematykę w sposób "rzetelny i wielopłaszczyznowy". Tematyka jest niszowa, aktualna oraz doniosła społecznie. Jak wskazała autorka w nagrodzonej dysertacji, z jednej strony wzrost aktywności osób z niepełnosprawnością w ruchu drogowym jest zjawiskiem pożądanym, co jest możliwe dzięki rozwojowi techniki, w tym możliwości korzystania z pomocy elektronicznych: interaktywnych map czy elektronicznych lasek. Z drugiej jednak strony osoby niepełnosprawne narażone są na wypadki w komunikacji.

"W nagrodzonej pracy autorka przeprowadziła rozważania teoretyczne, mające na celu przybliżenie aspektów niepełnosprawności i jej definicji na gruncie prawa międzynarodowego i krajowego, czy zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym; autorka dokonała także wnikliwej charakterystyki przestępstwa wypadku w komunikacji, zarówno w ujęciu historycznym, a także na tle obowiązujących przepisów. Dodatkowo praca zawiera badania empiryczne – ukierunkowane na zbadanie skali i przyczyn wypadków drogowych z udziałem osób niewidomych i słabowidzących" – czytamy w komunikacie RPO.

Uroczystość wręczenia nagrody laureatce odbyła się w Biurze RPO. Praca dr Emilii Jurgielewicz-Delegacz zostanie opublikowana nakładem Wydawnictwa Rzecznika Praw Obywatelskich.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

 

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial