Dostępność przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnością

Bariery architektoniczne to problem, który dotyka wiele osób z niepełnosprawnością na całym świecie. Dotyczy to zarówno dostępności do budynków, jak i ulic czy transportu publicznego. Brak dostosowania przestrzeni publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnością utrudnia im codzienne funkcjonowanie i ogranicza ich samodzielność. Z tego powodu, ważne jest wprowadzanie rozwiązań, które ułatwią im poruszanie się po mieście.

Rodzaje barier architektonicznych

Osoby z niepełnosprawnością mogą napotykać wiele barier architektonicznych, takich jak np.:

Brak dostępności wejścia do budynku np.: dla osób na wózkach inwalidzkich.

Brak windy lub brak oznakowania, które pomagałyby osobom niepełnosprawnym znaleźć windę.

Brak oznakowania pomocniczego dla osób z niedowidzeniem lub niedosłuchem.

Schody bez poręczy lub schodki zamiast rampy.

Ograniczenia w dostępności do budynków publicznych, miejsc rozrywki, komunikacji miejskiej.

Jak miasta ułatwiają dostęp do przestrzeni publicznej osobom z niepełnosprawnością?

Rozwiązywanie barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnością jest ważnym zadaniem dla miast. W celu umożliwienia pełnego korzystania z budynków i przestrzeni publicznych dla wszystkich, np. poprzez wprowadzanie wymagań dotyczących dostępności dla osób z niepełnosprawnością w przepisach budownictwa i projektowania, finansowanie prac adaptacyjnych w istniejących budynkach, remonty przestrzeni publicznych, rozwijanie systemów informacji, transportu publicznego dostosowanego do potrzeb niepełnosprawnych, prowadzenie programów edukacyjnych oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi i ekspertami.

W dobrą stronę…

Chociaż nadal występuje wiele barier architektonicznych, z którymi muszą zmagać się osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, coraz więcej miast podejmuje działania, aby je eliminować. Poprzez  projektowanie dostępnych budynków i przestrzeni publicznych, modernizacji istniejących budynków a także przez edukacje. Te działania pomagają zwiększyć równość dostępu oraz poprawić jakość życia osób z niepełnosprawnością.

 Opracowanie: Marlena Dietrich w ramach stażu w Portalu Rampa – Pokonujemy bariery

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial