Dwie rzeszowskie uczelnie utworzyły klaster „Technologia w medycynie”

Rozwój badań z medycyny i technologii stosowanych w medycynie, badanie technologii w zakresie zdrowego trybu życia i ich wdrażanie to niektóre z celów nowego klastra „Technologia w medycynie”, założonego przez Uniwersytet Rzeszowski (UR) i Politechnikę Rzeszowską (PRz).

Na UR odbyło się spotkanie założycielskie. Oprócz obu uczelni w skład klastra wchodzą jeszcze m.in. przedstawiciele szpitali z regionu, różnych firm działających w obszarach związanych z medycyną, czy uzdrowisko w Rymanowie.

Jeden z inicjatorów przedsięwzięcia, prof. Grzegorz Budzik, prorektor elekt ds. nauki na PRz w rozmowie z PAP zaznaczył, że we wtorek klaster został założony formalnie. Natomiast w praktyce zespoły naukowców z obu uczelni prowadziły już wcześniej badania w różnych obszarach.

Celem klastra jest przede wszystkim rozwój badań w zakresie szeroko pojętej medycyny i technologii w niej stosowanych, rozwiązań i technik diagnostyki wspomaganej komputerowo, czy badanie i wdrażanie technologii i biotechnologii mających pozytywny wpływ na jakość życia i zdrowie ludzi.

Kilkuosobowe zespoły naukowców działających w klastrze zajmują się też badaniem i rozwijaniem systemów przetwarzania danych, w tym m.in. obrazów 3D i sposobów obróbki danych, tworzeniem prototypów, które wspomogą procesy medyczne (np. diagnozowanie, planowanie i przebieg operacji, oraz rehabilitację)

Klaster będzie też prowadził działania edukacyjne personelu medycznego i pacjentów, a także propagował zdrowy styl życia, wiedzy dotyczącej rehabilitacji, zapobiegania chorobom i pomocy ludziom niepełnosprawnym.

„Jestem przekonany, że ta inicjatywa przyczyni się do podniesienia świadomości pacjentów i personelu medycznego, a w konsekwencji do poprawy jakości świadczonych usług medycznych na Podkarpaciu” – wyraził przekonanie prof. Sławomir Snela z UR, jeden z inicjatorów powołania klastra.

Ponadto – jak podkreślają obaj inicjatorzy – dodatkowym efektem będzie rozwój niezbędnej infrastruktury oraz korzyści edukacyjne zarówno dla studentów kierunku lekarskiego na UR, jak i dla studentów PRz, np. inżynierii medycznej czy zarządzania.

Prof. Budzik dodał, że z wyników pracy naukowców skorzystają także podmioty należące do klastra; będą bowiem wdrażać i stosować rozwiązania opracowane w ramach badań.

Miniony rok akademicki był pierwszym rokiem działania na Uniwersytecie Rzeszowskim kierunku lekarskiego. W październiku 2015 roku na tym nowym kierunku studia stacjonarne i niestacjonarne rozpoczęło 120 studentów z kilku regionów Polski (w tym roku będzie to 150 osób).

Kadrę akademicką na kierunku lekarskim tworzą zarówno dotychczasowi pracownicy UR, jak i profesorowie, którzy przyjechali do Rzeszowa m in. z Warszawy, Lublina, Łodzi, Zabrza, a także Sztokholmu.

Obecnie kadra Wydziału Medycznego (gdzie obok kierunku lekarskiego od wielu lat działa Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego, Instytut Fizjoterapii) liczy ogółem 198 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym samodzielni pracownicy naukowi to 43 osoby.

Z kolei inżynieria medyczna na Politechnice Rzeszowskiej działa od 2014 roku. Jest to pierwszy na Podkarpaciu taki kierunek studiów, który jest pewnym uzupełnieniem dla kierunku lekarskiego o dyscypliny związane z nowoczesną działalnością inżynierską w medycynie.

Studenci inżynierii medycznej zdobywają wiedzę i doświadczenie niezbędne do tworzenia nowoczesnej technologii inżynierskiej oraz uczą się jej zastosowania w praktyce medycznej.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial