Dzień Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy organizuje  8 września 2016 r. w godz. 10.00-14.00 Dzień Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych, który odbędzie się w Żoliborskim Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów .

Jednym z podmiotów zaproszonych na Dzień Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych będzie m.in. Urząd Pracy m. st. Wawszawy, jak również Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Osobom niepełnosprawnym Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz proponuje:
indywidualne poradnictwo dla osób niepełnosprawnych i członków rodzin osób niepełnosprawnych,
wsparcie w sprawach dotyczących orzecznictwa oraz korzystania z różnego rodzaju ulg i uprawnień,
informacje o palcówkach oferujących rehabilitację i możliwościach zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny,
pomoc w działaniach dot. likwidacji barier komunikacyjnych, technicznych i architektonicznych,
informacje o zasadach korzystania z uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjno – wypoczynkowych dla dzieci i dorosłych.
Osoby niepełnosprawne mogą również korzystać z innych form pomocy oferowanych przez Ośrodek, w tym:
usług opiekuńczych pielęgnacyjnych i gospodarczych,
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wspieramy osoby niepełnosprawne i członków ich rodzin w radzeniu sobie z problemami wynikającymi z niepełnosprawności w rodzinie. Zachęcamy do kontaktu również osoby niepełnosprawne zainteresowane udziałem w programach aktywizacji zawodowej i społecznej.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz zaprasza do współpracy wszystkie instytucje, organizacje i osoby zainteresowane działaniem na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Żoliborza.

Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną lub członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej możesz skorzystać z poradnictwa on-line. Wysyłając e-mail (zolops@ops-zoliborz.waw.pl) uzyskasz odpowiedzi na pytania dotyczące spraw wynikających z faktu niepełnosprawności.

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial