Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych i Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej Intelektualnie

Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych obchodzony jest w krajach Unii Europejskiej od początku lat 90-tych. Zapoczątkowano go we Francji, gdzie po raz pierwszy odbył się on pod nazwą „Spotkanie z godnością" („Randez-vous de la Dignite”). To dzień, w którym wyrażany jest stanowczy sprzeciw wobec dyskryminacji niepełnosprawnych w pracy, w urzędzie oraz w życiu codziennym. Jest to szczególna okazja by powiedzieć „nie” wszelkim ograniczeniom i barierom, uniemożliwiającym osobom niepełnosprawnym swobodne funkcjonowanie.

W Polsce, co 6 osoba jest niepełnosprawna – 5 997 100 osób – z czego najwięcej, bo aż 48,5 % niepełnosprawności dotyczy schorzeń układu krążenia, 46,1% uszkodzeń i chorób narządu ruchu, 29,5% uszkodzeń i chorób narządu wzroku, 29% schorzeń neurologicznych, 2,5 % osób jest niepełnosprawnych intelektualnie.

W ramach Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych obchodzony jest też Dzień  Godności Osoby Niepełnosprawnej Intelektualnie.

W  Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnychodbędzie się w Warszawie 5 maja o godz.12.00 Manifestacja przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów organizowana przez Ogólnopolską Społeczność Rodziców Osób Niepełnosprawnych.

„Temat: Rzeka” pod takim hasłem 5 maja 2016 roku Stowarzyszenie Otwarte Drzwi obchodzić będzie Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. Podczas integracyjnego pikniku i artystycznego pleneru, organizowanego po prawej stronie Wisły, promowane będą tolerancja i równouprawnienie wobec osób z niepełnosprawnościami.

 Obchody Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej Intelektualnie odbędą się m.in. podczas happeningu "Gorzów miastem akceptacji" w Gorzowie Wielkopolskim w sobotę 7maja od godz. 16.00-19.00 na Bulwarze Zachodnim.

W Zielonej Górze obchody "Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych" odbędą się w dniu 6 maja w godz. 12.00-14.00 na Deptaku przy Ratuszu Miasta pn.”Mila wokół Ratusza”.

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial