infoNFZ: Szukajmy pretekstu do skorzystania z badań profilaktycznych, a nie wymówek aby ich nie robić!

Nie daj się zaskoczyć chorobie i zaplanuj badania profilaktyczne.

Szukaj pretekstu do skorzystania z badań profilaktycznych, a nie wymówek aby ich nie robić!

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY (CYTOLOGIA)

Do kogo kierowany jest program? Do kobiet wieku 25–59 lat, badanie można wykonać co 3 lata:

 • Jeśli występują czynniki ryzyka, takie jak zakażenie wirusem HIV lub HPV lub w przypadku stosowania leków immunosupresyjnych badanie można wykonać również po roku.
 • Kobiety, które były leczone z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy, po zakończeniu kontroli onkologicznej ponownie zostają objęte skryningiem cytologicznym.

Badanie w ramach programu można wykonać w każdym gabinecie ginekologiczno-położniczym zakontraktowanym przez NFZ, oraz w gabinecie położnej POZ posiadającej uprawnienia do pobierania rozmazów cytologicznych w ramach zawartej umowy z NFZ (program realizowany jest wobec osób zadeklarowanych na listę). Do ginekologa i położnej POZ nie jest wymagane skierowanie.

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI (MAMMOGRAFIA)

Do kogo kierowany jest program? Do kobiet w wieku 50-69 lat, które spełniają jedno z poniższych kryteriów:

 • nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 2 lat;
 • otrzymały w ramach programu profilaktyki raka piersi pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po 12 miesiącach z powodu obciążenia następującymi czynnikami ryzyka: rak piersi wśród członków rodziny (matka, siostra, córka); mutacja w obrębie genów BRCA1 lub BRCA2; nie miały wcześniej stwierdzonej zmiany nowotworowej piersi o charakterze złośliwym.

Wykaz pracowni stacjonarnych oraz miejsca postoju mammobusów

PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH

Do kogo kierowany jest program? Do kobiet w ciąży spełniających co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • wiek powyżej 35 lat;
 • wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka;
 • stwierdzenie strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka;
 • znacznie zwiększone ryzyko urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikową;
 • stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.

 Wykaz placówek realizujących program

PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

Do kogo kierowany jest program? Do osób które mają 35, 40, 45, 50 lub 55 lat, które:

 • złożyły deklarację wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 • u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich pięciu lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia, obciążonych czynnikami ryzyka chorób sercowo – naczyniowych.

Badanie w ramach programu można wykonać w każdym gabinecie lekarza POZ w ramach zawartej umowy z NFZ. Program realizowany jest wobec osób zadeklarowanych na listę.

PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP)

Do kogo kierowany jest program? Etap podstawowy adresowany jest do osób > 18 r.ż. palących papierosy, w tym – w zakresie diagnostyki POChP (przewlekłej obturacyjnej choroby płuc) – do kobiet i mężczyzn pomiędzy 40 a 65 r.ż., którzy:

 • nie mieli wykonanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POChP w ciągu ostatnich trzech lat,
 • u których nie zdiagnozowano wcześniej, w sposób potwierdzony badaniem spirometrycznym, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy.

 Wykaz placówek realizujących program

PROFILAKTYKA RAKA JELITA GRUBEGO

Do kogo kierowany jest program? Do osób w wieku od 55 do 64 lat, które otrzymały imienne zaproszenie. Możesz zrobić kolonoskopię również, jeśli jesteś w grupie:

 • osób w wieku 40 – 49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,
 • osób w wieku 25 – 49 lat z rodziny z zespołem Lyncha.
 • osób w wieku 20-49 lat z rodziny z zespołem polipowatości rodzinnej gruczolakowatej (FAP).

 Wykaz placówek realizujących program

PROGRAM PROFILAKTYKI GRUŹLICY

Do kogo kierowany jest program? Do osób dorosłych, nie posiadających w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym – w szczególności:

 • osób, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą lub,
 • osób, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności usposabiających: bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, obciążony problemem alkoholowym i/lub narkomanią, bezdomny

Badanie w ramach programu można wykonać w każdym gabinecie pielęgniarki POZ w ramach zawartej umowy z NFZ. Program realizowany jest wobec osób zadeklarowanych na listę.

PROFILAKTYKA 40 PLUS

Do kogo kierowany jest program? Do osób, które w roku realizacji programu pilotażowego ukończą lub ukończyły 40. rok życia (uwzględniany jest rok urodzenia) i nie korzystały ze świadczeń w ramach tego programu.

Podstawą wykonania badań w programie jest e-skierowanie, które generuje się po wypełnieniu ankiety:

 • za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP) na stronie pacjent.gov.pl
 • za pośrednictwem Infolinii DOM pod nr tel. 22-735-39-53

Skierowanie może generować się do 2 dni roboczych. Na badanie należy zabrać ze sobą dowód osobisty. Z programu można skorzystać do 30.06.2022r.

 Wykaz placówek (należy wybrać nazwę programu Profilaktyka 40 PLUS). Dodatkowe informacje na stronie pacjent.gov.pl (należy wybrać województwo i opcjonalnie miejscowość).

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial