JEST ODPOWIEDŹ NA APEL O ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W OŚRODKACH REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH

Trzy tygodnie po naszym apelu o zawieszenie zajęć dla dzieci i młodzieży w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, Ministerstwo Edukacji Narodowej przychyliło się do próśb Fundacji „Potrafię Pomóc” oraz wielu innych organizacji z całej Polski. Zajęcia zostają zawieszone od 6 kwietnia.

Nowelizacja rozporządzenia w tej sprawie to odpowiedź na maile, listy i apele wielu organizacji prowadzących podobne placówki. Prezes Fundacji „Potrafię Pomóc”, pan Adam Komar, wspólnie z panią Alicją Szatkowską, prezes Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych oraz z panią Małgorzatą Gorący, prezes stowarzyszenia „Ostoja” na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami o zawieszenie zajęć dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami apelował już ponad trzy tygodnie temu, zwracając uwagę na niebezpieczeństwo na jakie narażeni są podopieczni, którzy często z racji niepełnosprawności mają obniżoną odporność. Koronawirus stanowi więc duże zagrożenie dla ich zdrowia i życia. Z tego powodu wielu dyrektorów ośrodków, tak jak zarząd Ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjnego dla Wyjątkowych Dzieci Fundacji „Potrafię Pomóc”, mimo braku odgórnej decyzji, już kilka tygodni temu zdecydowało się na zawieszenie zajęć za zgodą organu prowadzącego na podstawie przepisów BHP. Kadra Ośrodka dla Wyjątkowych Dzieci kontakt z podopiecznymi utrzymuje zdalnie. Oprócz zajęć pedagogicznych, rodziny i dzieci mogą liczyć na pomoc psychologa, otrzymują też zadania terapeutyczne i logopedyczne. Jednak nie wszystkie placówki taką zgodę od swojego organu prowadzącego uzyskiwały. I dopiero teraz sytuacja się wyjaśnia.

Komunikat MEN odnosi się również do sytuacji w: przedszkolach i szkołach specjalnych w podmiotach leczniczych, w ośrodkach szkolno-wychowawczych, w szkołach specjalnych w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. 

Szczegóły znajdą Państwo w dokumentach, które otrzymaliśmy w wiadomości z Ministerstwa Edukacji Narodowej:

Uzasadnienie nowelizacja rozporządzenia MEN – COViD-19-art 30b.pdf

Nowelizacja rozporządzenia MEN-COViD-19-art 30b.pdf

2020_04_03 Ograniczenia w funkcjonowaniu placówek i poradni komunikat_MEN.docx .

Załączam również link do konferencji prasowej, którą w tej sprawie we Wrocławiu zorganizowaliśmy 12 kwietnia 2020:

APEL DOLNOŚLĄSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W SPRAWIE OPIEKI NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W OBLICZU ZAGROŻENIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSAObawiamy się o zdrowie i życie dzieci oraz młodzieży z niepełnosprawnościami powierzonych naszej opiece. Jest to grupa ryzyka, ze względu na to, że niejednokrotnie ich choroby wiążą się z obniżeniem odporności. Dodatkowo przewidujemy problemy kadrowe ze względu na urlopy opiekuńcze spowodowane zamknięciem innych placówek edukacyjnych. Przedstawiciele dolnośląskich organizacji pozarządowych, opiekujących się osobami z niepełnosprawnościami, apelują do Rządu i Ministerstwa Edukacji o ponowne rozważenie decyzji odnośnie zawieszenia zajęć w placówkach oświatowych. Mimo zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa zajęcia mają być nadal prowadzone w:* poradniach psychologiczno-pedagogicznych;* specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych;* młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowychośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach wychowawczych,ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych;* przedszkolach i szkołach w podmiotach leczniczych ijednostkach pomocy społecznej;* szkołach w zakładach poprawczych i schroniskach dlanieletnich;* szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych.Z:- Adam Komar prezes Fundacji „Potrafię Pomóc” (z inicjatywy fundacjiwe Wrocławiu działa Ośrodek rehabilitacyjno – edukacyjny dla Wyjątkowych Dzieci, to ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy)- Alicja Szatkowska prezes Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych – Małgorzata Gorący prezes Stowarzyszenie „Ostoja” na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami.Dw: Mateusz Morawiecki, Jarosław Obremski – Wojewoda Dolnośląski, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.

Opublikowany przez Fundacja Potrafię Pomóc Czwartek, 12 marca 2020

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial