Kampania Rakoobrona

Rakoobrona porusza problem trzech chorób nowotworowych: raka płuca, raka szyjki macicy oraz czerniaka. 

"Rakoobrona" to ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna skierowana do osób młodych w wieku 14-19 lat.

Celem kampanii jest wczesna profilaktyka przeciwnowotworowa, zwracająca uwagę na czynniki, które bezpośrednio zwiększają ryzyko zachorowań na raka. Dzięki kampanii w świadomości młodzieży mają zagościć dwie najprostsze asocjacje: rak i obrona.

strona źródłowa: www.rakoobrona.pl

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial