Komfortki w miejscach publicznych

27 października minister rozwoju i technologii zatwierdził zmiany przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Oznacza to, że w nowych budynkach będą musiały być zapewnione warunki do przewijania dorosłej osoby z niepełnosprawnością.

Wymóg tworzenia komfortek w nowych budynkach pożytku publicznego

Nowe budynki pożytku publicznego, czyli budynki administracji publicznej, budynki przeznaczone na potrzeby kultury, sportu, handlu, usług lub obsługi pasażerów, a także stacje paliw będą musiały posiadać tzw. Komfortki, czyli pomieszczenia, w których będzie możliwość przewinięcia osoby dorosłej.

Wątpliwości co do projektu

Oczywiście już powstają wątpliwości co do tego projektu.

Dla przykładu: powierzchnia budynku galerii handlowej, w którym powinna powstać komfortka, będzie musiała być aż dziesięciokrotnie większa niż budynku, w którym obowiązkowo będzie musiał zostać utworzony pokój przeznaczony do karmienia i przewijania dzieci.

Wychodzi więc na to, że z komfortek będzie można skorzystać w raczej niewielu budynkach.

Mało tego, w projekcie, póki co, nie ma uwzględnionych podnośników, które usprawniałyby przemieszczenie osoby z wózka na przewijak i z powrotem. O takie podnośniki wnioskowały też organizacje pozarządowe.

Regulacja oprócz tego uwzględnia tylko nowe budynki, a nie modernizację już powstałych. W związku z czym, budynków będzie powstawać stosunkowo niewiele.

Wymiary pomieszczenia

Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem, dla komfortki przewidziano minimalną powierzchnię użytkową 12 m kw i szerokość co najmniej 3 m, co spełnia postulaty strony społecznej.

Pozwolę sobie w tym miejscu już na mój osobisty komentarz. Moim zdaniem szerokość pomieszczenia 3m, dla dwóch osób, które muszą się tam zmieścić, w tym na przykład umywalka, czy też toaleta dla opiekuna, to zdecydowanie za mało miejsca.

Projekt wskazuje jednocześnie, że takie pomieszczenie ma posiadać „wyposażenie umożliwiające przewinięcie dorosłej osoby ze szczególnymi potrzebami w pozycji leżącej”. Tak ogólna regulacja może sprawić, że za spełnienie warunku utworzenia komfortki będzie uważane dostawienie w toalecie dla osób z niepełnosprawnościami składanej leżanki.

 Obowiązek wykonania takiego pomieszczenia będzie dotyczył budynków:

  • administracji publicznej o powierzchni użytkowej powyżej 2000 m2;
  • kultury, sportu, handlu, usług lub obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym lub lotniczym o powierzchni użytkowej powyżej 10000 m2;
  • stacji paliw o powierzchni użytkowej powyżej 300 m2 zlokalizowanej przy autostradzie lub drodze ekspresowej;
  • opieki zdrowotnej.

Przykre, że rozporządzenie tyczy się tylko nowych budynków, a nie dostosowania chociaż części już istniejących. Poza tym, wszystko wskazuje na to, że takie pomieszczenie będzie mieścić się tylko w zasadzie w galeriach handlowych, a nie we wszystkich miejscach, gdzie jest dostępna na przykład też toaleta dla osób z niepełnosprawnościami. A co Wy o tym uważacie?

Opracowanie wpisu w ramach odbywanego Stażu: Karolina Szylar

Zapraszamy tu:

Instagram Karoliny: http://instagram.com/comarkaaa

Instagram Portalu Rampa: https://www.instagram.com/rampa_portal/

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial