Nasz imiennik

Teatr Rampa w Warszawie – nasz imiennik. Na swojej stronie ma logo: Teatr bez barier. Co się za tym ukrywa czytamy dalej:

Wszystkie spektakle na Scenie Dużej Teatru Rampa są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym dla Widzów na wózkach. Na Scenie Kameralnej dotyczy to tylko niektórych spektakli. Opiekun osoby poruszającej się na wózku otrzymuję darmowy bilet z możliwością zajęcia miejsca na krześle dostawnym koło wózka.

Warunkiem koniecznym jest wcześniejsze powiadomienie Teatru w osobie Koordynatora Dostępności p.Anny Kazimierczuk ( anna.kazimierczuk@teatr-rampa.pl) o zamierzonym udziale w spektaklu osoby na wózku i jej opiekuna.

Konieczne jest również wczesniejsze uzganianie z Koordynatorem Dostępności ewentualnego wprowadzania na salę psa-opiekuna Osoby niepełnosprawnej.(Teatr musi przydzielić takiej Osobie odpowiednie miejsce)

UWAGA:Na spektaklu RENT możliwy jest jednorazowy udzial tylko dwóch Osób na wózkach inwalidzkich. Tym bardziej ważne i konieczne jest uzgodnienie takiego udziału z Koordynatorem Dostępności.
Teatr Rampa dysponuje aparaturą umożliwiającą ułatwienie odbioru spektakli przez widzów z dysfunkcją słuchu oraz niektórych spektakli dla widzów z niepełnosprawnością wzroku. Szczegóły na podstronie "Dostępność". Warunkiem koniecznym skorzystania z tych możliwości jest wcześniejsze powiadomienie Teatru w osobie koordynatora dostępności p.Anny Kazimierczuk ( anna.kazimierczuk@teatr-rampa.pl) o zamierzonym udziale w spektaklu widza zainteresowanego podanymi funkcjonalnościami.

ostatnie produkcje Teatru Rampa

 

Piszcie na Rampie o innych przyjaznych miejscach, w tym instytucjach kultury, które odwiedzacie.

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial