Pakiet MIGACZ

„PI – MIGACZ” to innowacyjny projekt typu testującego zrealizowany w województwie podkarpackim od lutego 2013 roku do końca maja roku 2015. Projekt był współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego efektem jest Pakiet Migacz, który można pobrać ze strony http://www.migacz.net

Projekt powstał w odpowiedzi na problemy osób niesłyszących (grupa odbiorców) związane z uzyskaniem prawa jazdy oraz ośrodków szkolenia kierowców (grupa użytkowników) z edukowaniem takich osób.

Pakiet pomocy edukacyjnych w Polskim Języku Migowym – Pakiet MIGACZ służy  do nauki i nauczania osób niesłyszących teoretycznych zagadnień kursu prawa jazdy. W pakiecie znajdują się: słownik pojęć abstrakcyjnych z zakresu prawa jazdy, zasady ruchu drogowego, podręcznik z zestawem ćwiczeń, kurs pierwszej pomocy, przykładowe testy.

Pakiet jest multimedialny i zarazem interaktywny, przyjazny i pomocniczy, tak by ułatwić i uprzyjemnić proces edukacji oraz umożliwić samodzielną naukę poza salą szkoleniową. Dzięki Pakietowi nauczanie jest skuteczniejsze i prowadzi do trwalszych efektów. Produkt umożliwia naukę ze zrozumieniem oraz, dzięki możliwości korzystania z materiałów edukacyjnych w domu, pozwala na utrwalenie informacji, dostosowanie tempa nauki do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego uczestnika/uczestniczki. To pozwala ograniczyć czas szkolenia do czasu standardowego kursu. Jednocześnie, dzięki temu, że pakiet zostanie nieodpłatnie udostępniony na elektronicznych nośnikach pamięci oraz w Internecie, pozwala obniżyć koszty kursów prawa jazdy dla osób niesłyszących do poziomu kosztu standardowego kursu.

MIGACZ zdobył wyróżnienie w III Edycji Konkursu "REGATY ROZWOJU: LIDERZY INNOWACJI I WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ"

http://www.migacz.net

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial