Pełnomocnicy do spraw osób niepełnosprawnych w urzędach miasta

Do zadań pełnomocników do spraw osób niepełnosprawnych należy między innymi:
– analiza potrzeb osób niepełnosprawnych dotyczących między innymi: możliwości dostępu do obiektów użyteczności publicznej, uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym zgodnie z oczekiwaniami, kwalifikacjami, wykształceniem i możliwościami, leczenia, rehabilitacji i informacji dotyczących swobodnego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środków transportu,
– współdziałanie z instytucjami i organizacjami w zakresie kwestii socjalnych środowiska osób niepełnosprawnych w mieście,
– inicjowanie oraz opracowywanie programów służących poprawie warunków życia i integracji społecznej osób niepełnosprawnych,
– inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności (kampanie społeczne, wystawy, konferencje).
– współpraca z przedstawicielami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego oraz jednostkami pozarządowymi w zakresie problematyki dotyczącej osób niepełnosprawnych.
– współpraca z organizacjami pozarządowymi w celu tworzenia i uczestnictwa w realizacji programów prospołecznych adresowanych do osób niepełnosprawnych,
– inicjowanie i koordynacja realizacji programów oświatowych, kulturalnych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, będących osobami niepełnosprawnymi,
– opracowanie i opiniowanie projektów aktów normatywnych stanowionych przez organy Miasta, dotyczących problematyki osób niepełnosprawnych oraz inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności i likwidacji barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie.

Listę pełnomocników do spraw osób niepełnosprawnych można znaleźć na stronie: http://infoon.pl/slider/pelnomocnicy-do-spraw-osob-niepelnosprawnych-w-urzedzie-miasta/

 

 

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial