Pięć najważniejszych instytucji dla osób z niepełnosprawnością

W Polsce istnieje pięć instytucji bez których wsparcia życie osób niepełnosprawnych byłoby bardzo utrudnione lub wręcz niemożliwe. Czy wiecie jakie to instytucje i czym się zajmują?

Biuro pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych

Pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych jest osobą sprawującą nadzór nad zadaniami dotyczącymi rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniem. Strona internetowa mieszcząca się pod adresem niepełnosprawni.gov.pl to kompendium wiedzy na temat praw osób z niepełnosprawnościami oraz ich zatrudnienia.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Fundusz z którego środki przeznaczane są na rehabilitację osób niepełnosprawnych w szerokim znaczeniu tego sformułowania. Strona internetowa pfron.org.pl to kompendium wiedzy na tematy dotyczące programów unijnych oraz możliwości dofinansowań i refundacji.

Polski Związek Niewidomych

Sprawuje piecze nad zaspokajaniem potrzeb osób niewidomych, słabowidzących oraz tracących wzrok. Pomaga w adaptacji do nowych warunków życia. Strona pzn.org.pl to informacje o działaniach i projektach Polskiego Związku Niewidomych.

Polski Związek Głuchych

Zrzesza osoby głuche, niedosłyszące oraz związane z tym środowiskiem. Wspiera je we wszystkich sprawach życiowych. Strona pzg.org.pl to lokalizator poradni i oddziałów Polskiego Związku Głuchych na terenie kraju zajmującymi się rehabilitacją dziecka z uszkodzeniem słuchu.

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych

Rozwija kulturę fizyczną poprzez sport, rehabilitację ruchową, turystę oraz wypoczynek wśród osób niepełnosprawnych. Motywem działań organizacji jest nauka poprzez pracę z wykorzystaniem sportu.

Link do artykułu będącego inspiracją:

https://www.fundacjaavalon.pl/abc/najwazniejsze_instytucje_i_organizacje_dzialajace_na_rzecz_osob_niepelnosprawnych/?fbclid=IwAR1jaYkqTa3OjruoxRlRZfRVWYmPtltbbWtprERcrTONalc5fn9zuQkREQA

Opracowanie artykułu ramach stażu przez Mikołaja Lamparskiego

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial