Poczta Polska na życzenie klienta dostarcza list polecony do skrzynki na listy

Poczta Polska w ramach usługi „Polecony do skrzynki”dostarcza przesyłki bezpośrednio do skrzynki oddawczej. Obecnie z takiej możliwości korzysta ok. 3 mln klientów. Ich liczba rośnie.

Usługa „Polecony do skrzynki” jest bezpłatna

By z niej skorzystać wystarczy wypełnić formularz w wersji elektronicznej ( https://eformularze.poczta-polska.pl/rdoskrzynki/) lub papierowej, a następnie złożyć go w wybranej placówce pocztowej albo przekazać listonoszowi. Dodatkowo można na formularzu podać numer swojego telefonu albo adres e-mail. Dzięki temu otrzyma się powiadomienia o dostarczeniu przesyłki do skrzynki pocztowej.

Usługa „Polecony do skrzynki”

nie obejmuje przesyłek z potwierdzeniem odbioru oraz takich, które nie mieszczą się w skrzynce. Więcej informacji jest na stronie: http://www.poczta-polska.pl/paczki-i-listy/odbior/r-skrzynki/.

Ponadto Poczta Polska umożliwia swoim klientom przekierowanie przesyłki pod wskazany adres. Wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej Poczty Polskiej: Przekierowanie przesyłki, a następnie przekazać go listonoszowi lub złożyć osobiście w placówce pocztowej, by przesyłki docierały na nowy adres. Klienci składający żądanie przez formularz elektroniczny nie ponoszą dodatkowych kosztów, natomiast składający żądania w placówce pocztowej uiszczają jednorazową opłatę w wysokości 6,00 zł.  Opłata za dosłanie przesyłki jest uzależniona od jej rodzaju.

Poczta Polska oferuje również usługę poste restante, która umożliwia odebranie przesyłki w wybranej placówce pocztowej. Ważne jest, aby taka przesyłka była właściwie zaadresowana. Kolejność danych powinna być następująca: imię i nazwisko albo pełna nazwa adresata, napis: poste restante, właściwy kod pocztowy i nazwa placówki pocztowej, która ma wydać przesyłkę. Przesyłki nadawane na poste restante doręczane są w cenie wybranej przez klienta usługi, bez dodatkowej opłaty.

Klienci, którzy planują wyjazd mogą skorzystać z usługi przechowania przesyłki nawet do czterech tygodni od pierwszej próby doręczenia. Standardowo przesyłki pozostają w placówkach maksymalnie 14 dni. Odpowiedni formularz można złożyć przez stronę Poczty Polskiej: Przechowywanie przesyłki albo pobrać ze strony. Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w placówce pocztowej albo przekazać listonoszowi. Opłata zależy od okresu przechowywania i jest naliczana każdorazowo przy odbiorze przesyłki według cennika. Szczegóły znajdują się na stronie: https://www.poczta-polska.pl/paczki-i-listy/odbior/przechowywanie/.

Jeśli klient otrzymał awizo, a zależy mu na ponownym doręczeniu przesyłki pod wskazany adres, może skorzystać z usługi Doręczenie na życzenie. Dzięki niej awizowana przesyłka polecona albo Paczka MINI zostanie ponownie doręczona pod wskazany na przesyłce adres. Szczegóły dotyczące tej usługi dostępne są na stronie: Doręczenie na życzenie. Koszt usługi to 4,50 zł.

Informacja prasowa

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial