Poradnik – Inne formy wsparcia dedykowane OzN i opiekunom – PFRON

W poprzedniej części artykułu dowiedzieliśmy się jakie możliwości we współpracy z PFRON ma pracodawca. Tym razem zasięgniemy informacji co PFRON oferuje osobom z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunom.

Trzy obszary wsparcia

PFRON wspiera osoby niepełnosprawne i ich rodziny w trzech obszarach:

 • Rehabilitacja zawodowa.
 • Aktywizacja społeczna.
 • Zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

Dotacje dla niepełnosprawnych

PFRON realizuje programy dzięki którym osoby niepełnosprawne mogą uzyskać środki wspomagające ich rozwój w możliwych dla nich aspektach. Z pomocą przychodzi program Aktywny Samorząd.

Dofinansowanie do remontu

W przypadku problemów z poruszaniem się istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na zniesienie barier w lokalu zamieszkiwanym przez osobę niepełnosprawną. Wyremontowanie łazienki dla potrzeb osoby zainteresowanej stanie się prostsze.

Turnus rehabilitacyjny

PFRON wspiera również wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne dla osoby niepełnosprawnej wraz z opiekunem. W celu uzyskania dofinansowania należy złożyć stosowny wniosek do MOPR lub PCPR właściwego do miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej.

Samochód i prawo jazdy

PFRON przewiduje również dofinansowanie ułatwiające zakup samochodu oraz zmniejszenie kosztów wkładu własnego do uzyskania prawa jazdy.

Samochód

Dofinansowanie do samochodu przeznaczone jest zarówno dla pasażerów jak i kierowców potrzebujących pomocy podczas przesiadania się z wózka. Co więcej przewiduje się dofinansowanie do zakupu samochodu dla osoby poruszającej się na wózku.

Dofinansowanie do prawa jazdy

Dofinansowanie to dedykowane jest:

 • Osobom niepełnosprawnym ruchowo.
 • Osobom z niepełnosprawnością słuchu, którym niezbędna jest obecność tłumacza języka migowego.

Komputer

Dofinansowanie do komputera przeznaczone jest:

 • Osobom z niepełnosprawnością rąk.
 • Osobom niewidomym i niedowidzącym.
 • Osobom mającym trudności w komunikacji.

Dofinansowanie do komputera

W celu uzyskania dofinansowania do komputera należy złożyć wniosek. Można to uczynić dwojako:

 • Drogą elektroniczną.
 • W instytucji realizującej program Aktywnego Samorządu.

Wózek inwalidzki

Osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu mogą starać się o dofinansowanie na zakup wózka inwalidzkiego ze środków PFRON. Wsparcie na ten cel dotyczy wózków:

 • Zwykłych.
 • Specjalistycznych.
 • Aktywnych.
 • Elektrycznych.

Dofinansowanie do wózka

Wysokość dofinansowania do zakupu wózka inwalidzkiego zależna jest od takich czynników jak:

 • Stopień niepełnosprawności.
 • Wiek osoby niepełnosprawnej.
 • Dochód.
 • Rodzaj wózka.
 • Dofinansowania z ramienia Narodowego Funduszu Zdrowia.

Aparat słuchowy

O dofinansowanie do zakupu aparatu słuchowego mogą starać się osoby niedosłyszące.

Aparat słuchowy – jak dostać dofinansowanie

W celu otrzymania dofinansowania na zakup aparatu słuchowego ze środków PFRON należy udać się po zlecenie do lekarza oraz wnioskować o dodatkowe środki przeznaczone na ten cel.

Dodatkowe środki do aparatu słuchowego

W celu skutecznego wnioskowania o dofinansowanie dodatkowych środków na zakup aparatu słuchowego należy przedłożyć stosowny wniosek do MOPR lub PCPR właściwego do miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o dofinansowanie.

Okulary

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wychodzi naprzeciw osobom  z dysfunkcją wzroku posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności. Dofinansowanie to jest realizowane przez samorządy w formie dopłat do zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych.

Rower

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie do zakupu sześciu typów roweru:

 • Elektrycznego.
 • Stacjonarnego.
 • Trójkołowego.
 • Tandemu.
 • Specjalistycznego.
 • Rehabilitacyjnego.

Rower – dofinansowanie O czym pamiętać?

Podczas składania wniosku o dofinansowanie do roweru należy pamiętać, aby w uzasadnieniu przedłożonego dokumentu powołać się na fakt, że dany model roweru będzie nam potrzebny do poprawy codziennego funkcjonowania.

PFRON na pomoc studentom

Los studentów nie jest obojętny Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Słuchacze uczelni mogą liczyć na wsparcie ze strony PFRON w zakresie:

 • Kosztów nauki,
 • Czesnego.
 • Innego rodzaju pomocy potrzebnej studentom.

Skąd wsparcie dla studentów

Wsparcie dla studentów realizowane jest w ramach programu Aktywny Samorząd.

PFRON przez Internet

Podążając z duchem czasu PFRON uruchomił możliwość składania wniosków za pośrednictwem internetu przez:

 • SODiR
 • SOW
 • ePFRON

Uwaga: Interesujący nas wniosek można wypełnić dwojako:

 • Ręcznie
 • Elektronicznie (po uprzednim zalogowaniu się do systemu PFRON)

Kogo wspiera PFRON

Wsparcie ze strony PFRON kierowane jest do:

 • Pracodawców chcących zatrudnić osoby niepełnosprawne
 • Osób niepełnosprawnych pragnących otworzyć własny biznes
 • Osób niepełnosprawnych w zakresie aktywizacji zawodowej oraz społecznej
 • Osób niepełnosprawnych z zakresie zakupu sprzętu ortopedycznego i technicznego
 • Jednostek samorządowych, organizacji i instytucji odpowiedzialnych za infrastrukturę
 • Jednostek samorządowych, organizacji i instytucji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi.

Artykuł źródłowy:

https://mywspieramy.org/porady/pfron-dofinansowanie/?fbclid=IwAR1dY6nBEW24WJxorQWKXunI7iTn2AZSDV7yTcwy_BN0A41KHUKGbyE4iAk

Nad artykułem pracowali: Mikołaj Lamparski (w ramach stażu) oraz Marzena Lejkowska

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial