Powstanie zespół ds. poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnością

W czwartek 5 maja zorganizowano w Ministerstwie Zdrowia konferencję z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z udziałem ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła, minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej oraz pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztofa Michałkiewicza. 

Minister zdrowia zapowiedział powstanie międzyresortowego zespołu, który będzie pracował nad problemami osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów.

W skład zespołu wejdą przedstawiciele kilku resortów m.in. zdrowia, edukacji, rodziny.

Elementarny nakaz solidarności międzyludzkiej zobowiązuje nas do myślenia nie tylko o osobach z niepełnosprawnościami, ale też do dostrzegania wysiłku i poświęcenia ich opiekunów – podkreślił minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.

Minister Radziwiłł podkreślił, że plan zakłada zapewnienie właściwego wsparcia osobom z niepełnosprawnością od momentu poczęcia przez wszystkie kolejne etapy życia i powinien obejmować praktycznie wszystkie sfery życia. Dodał też, że kluczową rolę w procesie zmian odgrywać będą organizacje pozarządowe, których przedstawicieli zaprosił na spotkanie w sprawie powołania zespołu.

Teresa Kamińska podkreśliła, że rodzice dorosłych dzieci z niepełnosprawnością chcą się dzielić swoim doświadczeniem, by ułatwić życie innym, którzy znaleźli się w takiej sytuacji.

Anna Zalewska powiedziała, że szkolnictwo specjalne i jego finansowanie zajmuje znaczące miejsce w debacie społecznej na temat systemu edukacji. Zalewska dodała, że MEN systematycznie dostosowuje przepisy tak, aby „samorządy, które dysponują pieniędzmi na szkolnictwo specjalne, miały je tak opisane, żeby żadna złotówka przeznaczona na rehabilitację, kształcenie, edukację dzieci niepełnosprawnych nie poszła na marne”.

Z kolei Krzysztof Michałkiewicz zapewnił, że w „najbliższych pracach rządu sytuacja osób niepełnosprawnych miała priorytet”. Przypomniał, że program „Rodzina 500 plus” także uwzględnia specjalne potrzeby rodzin z osobami z niepełnosprawnością.

Nie jest na razie znana dokładna data rozpoczęcia prac przez zespół, który będzie działał pod auspicjami Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wiadomo jednakże, że kluczową rolę będą w nim odgrywać przedstawiciele strony społecznej.

źródło: www.niepelnosprawni.pl

Artykuły źródłowe:

Minister Radziwiłł zapowiada powstanie zespołu ds. osób niepełnosprawnych 

Minister Radziwiłł: powstanie zespół ds. poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnością i ich rodzin

Minister Radziwiłł: należy myśleć o opiekunach osób z niepełnosprawnością

MEN: jesteśmy gotowi znaleźć rozwiązania służące dzieciom z niepełnosprawnością

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial