Projekt reportażu „Miasto Głuchych” nagrodzony stypendium im. R. Kapuścińskiego

Dziennikarka "Tygodnika Powszechnego" Anna Goc została laureatką VI edycji Konkursu Stypendialnego im. Ryszarda Kapuścińskiego dla młodych dziennikarzy – ogłoszono 22 stycznia w Warszawie. Za otrzymane pieniądze ma zamiar napisać reportaż o głuchoniemych "Miasto Głuchych".

 

– Anna Goc chce oddać głos ludziom, którzy nie słyszą, mówią z trdem, a często nie mówią wcale. Oddawanie głosu tym, którzy mają głos słabszy niż inni jest jednym z podstawowych zadań reportera, zwłaszcza w społeczeństwie, w którym ludzie dobrze słyszący bywają często głusi na potrzeby słabszych – podkreślił przewodniczący jury konkursu Sławomir Popowski, odczytując uzasadnienie nagrody.

Popowski dodał, że projekt Anny Goc "jest tak oczywisty, że wywołuje zdziwienie dlaczego do tej pory nie powstała książka reporterska mówiąca o polskim społeczeństwie głuchych".
– Nie wiemy nawet czy liczy ono pięćdziesiąt czy dwieście tysięcy osób. Życie tej wielkiej grupy ludzi jest jakby utajone, otacza ich cisza. Mówią o sobie – milczący cudzoziemcy i to określenie jest niepokojące – czy nasz stosunek do głuchych nie ma czegoś wspólnego z ujawnionym niedawno stosunkiem Polaków do obcych – zwrócił uwagę.

W ocenie Kapituły Konkursu projekt Goc jest "niezwykle ważny, zwracający uwagę na obojętność świata słyszących zawiera niezkawe, wręcz pasjonujące wątki: rola słyszących dzieci opiekujących się głuchymi rodzicami, spory wokół języka migowego, marzenie głuchych o miejscu i środowisku, w którym poczuliby się zrozumiani i związane z tym utopijne projekty, walka o prawa głuchych, między innymi w prawodawstwie dotyczącym języka".

Według jury konkursu ważnym argumentem na korzyść tego projektu, są także wcześniejsze artykuły autorki drukowane na łamach "Tygodnika Powszechnego". Wśród nich: "Dom duszny" (napisany razem z Marcinem Żyłą) z 2014 roku o "grupie pani Ireny", czyli o sekcie działającej w jednym z miast północnej Polski; "Wracają do dziś" z 2015 roku – o hodowcach gołębi na Śląsku i wreszcie "Głusza" z sierpnia 2016 – reportaż, który jest swojego rodzaju zwiastunem planowanej książki o świecie ludzi głuchych.

Zdaniem jury wymienione teksty świadczą nie tylko o "solidnym opanowaniu warsztatu dziennikarskiego, ale też o słuchu na rzeczywistość i talencie literackim autorki". "Mamy nadzieję, że wszystkie te walory znajdą odbicie w ambitnie zaplanowanej książce +Miasto Głuchych+" – zaznaczył Popowicz.

Alicja Kapuścińska, wdowa po Ryszardzie Kapuścińskim, wyraziła radość, że po raz 6. może gratulować kolejnym zwycięzcom. – Czynię to z przyjemnością – powiedziała podczas spotkania w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Anna Goc podkreśliła, że tematem głuchoniemych zainteresowała się w tym roku. – Takim uczuciem, które towarzyszyło mi przy zbieraniu materiałów, przy pisaniu było nieustanne zdziwienie – mówiła laureatka. – Zdziwienie, które dotyczyło tego, że mamy obok, blisko nas, grupę osób, o której niewiele wiemy – dodała.

Goc zapowiedziała, że na potrzeby projektu ma zamiar nauczyć się języka migowego. – Języka migowego uczymy się zwykle wtedy, kiedy zajmujemy się jakimiś tematami społecznymi, nie uczymy się go po to, żeby poznać ludzi, którzy się nim posługują i to go też w jakimś sensie wyróżnia, a to są naprawdę bardzo ciekawi ludzie – zaznaczyła.

Urodzona w 1987 r. Anna Goc jest dziennikarką i redaktorką "Tygodnika Powszechnego". Zajmuje się tematami społecznymi, związanymi z mniejszościami, dyskryminacją oraz językiem nienawiści. Do 2012 r. pracowała w "Gazecie Wyborczej" w Krakowie.

Jest doktorantką na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, w swojej pracy naukowej bada przestępstwa z nienawiści. Za reportaż "Wracają do dziś" została wyróżniona w finale V Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek. Nagradzana przez kapitułę Nagrody Dziennikarzy Małopolski w kategoriach News (2011 r.) i Reportaż (2016 r.). Za wywiad "In vitro z miłości" ("TP", 20.07.2015) nominowana do XI edycji Nagrody Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego.

W VI edycji Konkursu Stypendialnego im. Ryszarda Kapuścińskiego dla młodych dziennikarzy kapituła w składzie: Alicja Kapuścińska, Sławomir Popowski, Elżbieta Sawicka, Filip Springer, Małgorzata Szejnert rozpatrzyła 23 wnioski.

Konkurs o Stypendium im. Ryszarda Kapuścińskiego jest adresowany do młodych dziennikarzy. Mogą w nim wziąć udział osoby, które ukończyły 18 lat, ale nie przekroczyły 30 roku życia. Ubiegający się o stypendium mieli nadesłać na adres Fundacji swoje CV, dotychczasowe prace, prezentujące ich dorobek oraz plan projektu reporterskiego, który zamierzają realizować dzięki stypendium.

Oficjalnym fundatorem przedsięwzięcia jest – utworzona przez Alicję Kapuścińską, wdowę po zmarłym pisarzu – Fundacja Herodot im. Ryszarda Kapuścińskiego. Stypendium, przyznawane raz do roku w celu realizacji projektów reporterskich (reportaż, cykl reportaży, ewentualnie książka reporterska), wynosi 30 tys. zł i jest ufundowane, zgodnie z wolą patrona, z części honorariów za jego książki. Laureatami stypendium w poprzednich latach byli Andrzej Muszyński, Marta Szarejko, Anna Wiatr, Filip Springer, Anna Lipczak oraz Kamil Bułuk.

23 stycznia mijają 10 lat od śmierci Ryszarda Kapuścińskiego. Mówiono o nim, że jest mistrzem reportażu literackiego i najwybitniejszym pisarzem wśród reporterów. Był podróżnikiem, reporterem, pisarzem, w latach 1958-72 dziennikarzem i korespondentem Polskiej Agencji Prasowej.

(PAP)

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial