Projekty z integracji społecznej na Podkarpaciu

45 mln zł przeznaczył Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie na projekty dotyczące aktywnej integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podkarpackiego.
Jak poinformował PAP dyrektor WUP Tomasz Czop, w ramach naboru wsparcie będzie oferowane zarówno indywidualnie, jak i dla całych rodzin.

Czop podkreślił, że sukces naboru projektów jest uzależniony od aktywności i pomysłowości podkarpackich samorządowców szczebla powiatowego i gminnego, bo to one prowadzą ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie.

– Z naszej strony dołożyliśmy starań, żeby ten nabór był łatwiejszy dla potencjalnych beneficjentów, poprzez wykluczenie obowiązku objęcia wsparciem osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy i zakwalifikowanych do III profilu pomocy i realizacji względem nich programu Aktywizacja i Integracja – dodał.

W ogłoszonym naborze na dofinansowanie liczyć mogą m.in. projekty edukacyjne, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia czy dostosowanie go do potrzeb rynku pracy. Pieniądze mogą być wydane również na projekty zdrowotne, które pozwolą wyeliminować lub złagodzić bariery zdrowotne utrudniające funkcjonowanie w społeczeństwie. Innym typem projektów, które mogą być realizowane to także podniesienie kompetencji zawodowych lub pomoc w utrzymaniu zatrudnienia.

Wnioski o dofinansowanie projektów będzie można składać od 26 sierpnia do 30 września 2016 r. Spotkanie informacyjne dla przyszłych beneficjentów odbędzie się 25 sierpnia br. w budynku urzędu marszałkowskiego w Rzeszowie.

Ogłoszony konkurs finansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podkarpackiego na lata 2014-2020. Budżet programu składa się z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. W sumie w ramach RPO Podkarpacie otrzyma ponad 2,1 mld euro.

Instytucją zarządzającą programem jest podkarpacki urząd marszałkowski. Natomiast Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełni rolę instytucji pośredniczącej dla RPO i odpowiada za realizację trzech z jego osi, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny rynek pracy, Integracja społeczna, Jakość edukacji i kompetencji w regionie.

W 2015 roku WUP w Rzeszowie ogłosił 9 naborów wniosków z RPO na kwotę 500 mln zł. Zgodnie z harmonogramem w tym roku zostanie ogłoszonych w sumie 21 naborów o wartości dofinansowania z UE wynoszącego również 500 mln zł.

inf.pras.

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial