Rodzina 500+ w Rzeszowie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 lutego 2016 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Po opublikowaniu aktów wykonawczych (rozporządzenia), na stronie internetowej www.mopsrzeszow.pl dostępne będą formularze wniosków oraz szczegółowe informacje na temat warunków ubiegania się o wypłatę świadczenia wychowawczego.

Przyjmowanie wniosków Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie planuje rozpocząć z dniem wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 1 kwietnia 2016 r. w 3 lokalizacjach: ul. Jagiellońska 6, ul. Skubisza 4, ul. Seniora 2.
Wnioski będzie można również składać w wersji elektronicznej lub drogą pocztową.

Aktualnie trwają prace i przygotowania do realizacji Programu Rodzina 500+.

Zapraszamy do odwiedzania ww. strony internetowej, na której będziemy publikować dalsze informacje dotyczące Programu.

źródło: 

Dodaj komentarz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial